گازوئیل امروزه نقشی تعیین کننده در قیمت محصولات مختلف دارد؛ به‌طوری که هرگونه افزایش قیمت این فرآورده نفتی به‌طور مستقیم سبب افزایش قیمت بیشتر محصولات می‌شود.

گازوئیل یکی از مهمترین ماده اولیه برخی صنایع و حمل و نقل جاده ای است. گازوییل که از پنج فرآورده اصلی پالایشگاه‌ها به شمار می‌آید، امروزه نقشی تعیین کننده در قیمت محصولات مختلف دارد؛ به‌طوری که هرگونه افزایش قیمت این فرآورده نفتی به‌طور مستقیم منجر به افزایش قیمت بیشتر محصولات می‌شود.

طبق آمار برای حمل هر تن کیلومتر بار توسط جاده cc30 و توسط ریل cc4.3 گازوییل مصرف می‌شود. حال به‌طور اجمالی به تأثیر تغییر قیمت گازوئیل در صنایع مختلف می‌پردازیم.

نیروگاه‌ها:

سوخت مصرفی در تولید برق در اغلب نیروگاه‌های گازی و سیکل ترکیبی، از گاز و گازوئیل تأمین می شود که در فصل زمستان با توجه به مصرف بیشتر گاز خانگی، میزان درصد مصرف گازوییل در نیروگاه‌ها بیشتر می‌شود که در صورت افزایش نرخ آن می‌تواند به افزایش نرخ برق تحویلی به شبکه سراسری توزیع برق منجر شود.

پالایشگاه‌ها:

تغییرات قیمت گازوئیل در داخل بر قیمت فروش این فرآورده نفتی که همانطور ذکر شد از فرآورده‌های اصلی پالایشگاه‌هاست، در صورت‌های مالی این شرکت‌ها بی تأثیر است؛ زیرا طبق فرمول شرکت پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی، قیمت فروش گازوئیل توسط پالایشگاه‌ها از قیمت این محصول در فوب خلیج فارس و ارز نیمایی تعیین می‌شود.

صنایع غذایی، لبنی و بهداشتی:

با توجه به اینکه بیشتر محصولات این صنایع توسط کامیون‌ها در سراسر کشور توزیع می‌شود، بنابراین هرگونه افزایش قیمت گازوئیل سبب افزایش هزینه سربار در این شرکت‌ها شده که می‌تواند به افزایش نرخ محصولات منتج شود.

دارو:

با توجه به اینکه بخشی از محصولات این گروه توسط ماشین‌های سنگین توزیع می‌شود، بنابراین افزایش قیمت گازوئیل در افزایش قیمت تمام شده و در نتیجه افزایش نرخ محصولات مؤثر است.

معدنی فلزی:

با عنایت به اینکه حمل محصولات این گروه به‌صورت ریلی و جاده‌ای انجام می‌شود بنابراین افزایش قیمت گازوئیل تا حدودی در قیمت محصولات این صنعت تأثیرگذار است.

مسکن:

با توجه به اینکه بیشت مواد اولیه صنعت ساختمان توسط ماشین‌های سنگین حمل می‌شود بنابراین افزایش قیمت گازوئیل در گرانی مواد اولیه ساختمان‌سازی و به دنبال آن تورم بخش مسکن تأثیری بسزا دارد.

پتروشیمی:

با توجه به اینکه بخشی محصولات پتروشیمی از طریق جاده حمل می‌شود، بنابراین افزایش قیمت گازوئیل تا حدودی در افزایش نرخ محصولات این گروه اثر می‌گذارد.

حمل و نقل:

هرگونه افزایش قیمت گازوئیل به‌طور مشخص و مستقیم بر قیمت کرایه‌ها مؤثر خواهد بود.

با عنایت به توضیحات بالا، هرگونه افزایش نرخ گازوئیل بر تورم جامعه تأثیرگذار خواهد بود که هوشمندی مسئولان امر را در سیاست قیمت‌گذاری این فرآورده نفتی می‌طلبد.

محمدهادی حمیدی

کارشناس بازار سرمایه