در جریان عرضه اولیه شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین با نماد «سیتا»، به هر کد معاملاتی ۳۰۰ سهم اختصاص یافت.

به گزارش روند بورس امروز، در عرضه اولیه شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین با نماد «سیتا»، تعداد نهایی سهام اختصاص یافته به هر کد معاملاتی ۳۰۰ سهم و به قیمت ۱۵۷۵۰ ریال است.