شرکت تهیه و تولید معدنی ایران گزارشی درباره میزان حفاری‌های انجام شده در استان‌های کشور به تفکیک ارائه داد.

به گزارش روند بورس امروز، بر اساس این گزارش استان سیستان و بلوچستان دارای بالاترین میزان حفاری انجام شده در سال ۹۸ به میزان ۱۷ هزار و ۸۱ مترمربع بوده است.

حفاری کرمان ۱۲ هزار و ۵۱۲ مترمربع، حفاری اصفهان ۱۰ هزار و ۷۸۳ مترمربع، حفاری های صورت گرفته در یزد ۲۱۸۸ مترمربع و حفاری ۲۰۲۷ مترمربع بوده است.

  • منبع خبر : معدن نیوز