شماره 48 نشریه بورس امروز با عنوان «بورس دلاری» در تیر ماه سال 99 منتشر شد. در این شماره به موضوع بازار سرمایه و تاثیر دلار و کاهش بازدهی اوراق از جمله اوراق اخزا پرداخته شد.

در این شماره به موضوع بازار سرمایه و تاثیر دلار و کاهش بازدهی اوراق از جمله اوراق اخزا پرداخته شد. اقدامات صنعت بانکداری برای خروج از بنگاه داری موضوعی بود که براساس گزارشات مالی بانک های فعال در بازار سرمایه مورد بررسی قرار گرفت. در بازار سرمایه سهام عدالت وچالش های آن در بازار سرمایه این بار در پی حضور نماینده سهام عدالت در هیات رییسه مجامع شرکت ها خبر ساز شد و مورد انتقاد سهامداران و فعالان بازار سرمایه قرار گفت. لزوم برخورداری سیمان از افزایش نرخ و توجه فعالان بازار سرمایه به این صنعت سبب شد تا در این شماره نشریه بورس امروز نگاهی به این صنعت خاکستری داشته باشیم.
کاهش نرخ خوراک پتروشیمی ها و تاثیر آن بر سودآوری شرکت های پتروشیمی و بررسی نرخ گازوییل در بهای تمام شده حمل در صنایع مختلف نیز در قالب چند مطلب به نقد گذاشته شد.
مدیرعامل “وهور” و عضو انجمن برق در قالب گفت و گویی با بورس امروز چالش های این صنعت را در قالب گفت و گویی مورد اشاره قرار داد و به مدیران دولتی هشدار از بابت کاستی های این صنعت داد.
صنعت فولاد و اقدامات صورت گرفته در آن به واسطه سهم بالای این صنعت در بازار سرمایه نیز در شماره ۴۸ نشریه بورس امروز چند صفحه را به خود اختصاص داد.