شرکت پتروشیمی بندر امام از برگزاری نشست معاونان شرکت بورس اوراق بهادار تهران با مسئولان این شرکت برای بررسی ورود سهام این شرکت به بازار بورس خبر داد.

به گزارش روند بورس امروز، مراحل عرضه سهام پتروشیمی بندر امام به بازار سرمایه با حضور معاونان شرکت بورس اوراق بهادار تهران در این مجتمع و جلسه‌ با اعضای هیات مدیره و مدیرعامل پتروشیمی بندرامام آغاز شد.

بر اساس این گزارش، این نشست با حضور محمود گودرزی، معاون بازار بورس اوراق بهادار تهران، مجید نوروزی معاون ناشران، محمدامین قهرمانی دبیر هیات پذیرش بازار بورس و همچنین حمیدرضا رستمی مدیرعامل پتروشیمی بندرامام، افشار سرکانیان مدیرمالی شرکت هلدینگ خلیج فارس و رئیس هیات مدیره پتروشیمی بندرامام، اعضای هیات مدیره و دیگر مدیران ارشد این شرکت برگزار شد.

در این نشست مباحث مختلف درباره ورود پتروشیمی بندرامام به بورس مطرح و بررسی شد.

طبق برنامه‌ریزی‌ها و هماهنگی‌ها با شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (هلدینگ خلیج فارس)، امسال سهام پتروشیمی بندرامام به بازار سرمایه عرضه می‌شود.

 

 

  • منبع خبر : روابط عمومی پتروشیمی بندرامام