در این مطلب به تحلیل تکنیکال شرکت نیرو کلر با نماد شکلر در تاریخ هفتم تیرماه سال 99 می پردازیم.

به گزارش روند بورس امروز، با تحلیل تکنیکال به سبک امواج الیوت سهام نیروکلر با نماد شکلر در خدمتتان هستم.

قیمت سهم پس از پایان اصلاح بلندمدت چندساله که در نمودار با فلش در نقطه صفر مشخص شده، پایان یافته و یک حرکت جهت دار صعودی را آغاز کرده که این حرکت جهت دار صعودی در قالب یک کارکشن از نوع ایزومتریک است.

الگوی ایزومتریک را با برچسب‌های آبی رنگ مشخص شده که الگوی درجه اصلی است. موج a و c از این ایزومتریک خود یک ایزومتریک است که با لیبل سفید رنگ مشخص شده‌اند وقوع الگوی ایزومتریک از درجه پایین تر در موج a و c از ایزومتریک درجه بالاتر ساختار فراکتالی در امواج را به‌خوبی به نمایش می گذارد.

موج b از ایزومتریک یک مثلث است، در ساختار ایزومتریک‌ها موج b و موج d شباهت بسیار زیادی هم از لحاظ زمانی و هم از لحاظ قیمتی دارند. اکنون الگو در موج d قرار دارد و در حال تکمیل موج d خود است که با توجه به شباهت این موج با موج b انتظار داریم یک الگو ساید و زمانگیر را به مانند موج b تکمیل کند و پس از آن وارد موج e از ایزومتریک شود برای مشخص کردن اهداف موج e باید در نظر داشته باشیم که موج e تناسب قیمتی با موج a دارد و در نتیجه محدوده قیمتی اهداف موج e را با اندازه‌گیری موج a با فیبو اکسپنشن و پروجکت آن از انتهای قیمتی موج d که هنوز تکمیل نشده است به‌دست آوردیم.

امیر نوری