در نمای هفتگی همانگونه که مشاهده می شود پس از رشد ۱۰ ساله سهم در شاخه w، سهم وارد فاز اصلاحی ۸ ساله شده، که اصلاح مذکور از نوع پیچیده و ترکیبی بوده است که پس از ۸ سال در ابتدای سال ۱۳۹۸ پایان یافته است و سهم وارد یک موج انگیزشی جدید شده است .

در حال حاضر پس از اصلاح دو هفته ای سهم در قالب موج ۴، موج ۵ استارت خورده است که هدف آن سقف کانال دوم ۲۰ ساله سهم است که برابر با قیمت ۱۴ هزار تومان میباشد. همچنین در بلند مدت انتظار داریم پس از رشد قیمتی مذکور ، سهم وارد فاز اصلاحی ۲ ساله شود و پس از آن مجددا چرخه صعودی چند ساله ی جدیدی را برای رسیدن به هدف حداقلی ۳۵ هزار تومان آغاز خواهد کرد .

 

در تایم فریم روزانه همانطور که مشاهده می شود ، از ماه های ابتدایی سال ۹۸ با پایان یافتن اصلاح ۸ ساله، سهم یک روند انگیزشی را آغاز کرده است و پس از اتمام موج ۳ سهم که از آذر ماه ۹۸ آغاز شده و در اردیبهشت ۹۹ خاتمه یافته، سهم وارد موج ۴ شده و پس از تکمیل الگوی پهنه دونده، با حجم بسیار در هفته ی گذشته موج ۵ خود را آغاز کرده است که از لحاظ قیمتی با عبور از مقاومت ۶۷۰۰ تومانی، در میان مدت میتواند به سقف کانال خود در قیمت ۱۳ هزار تومان برسد .