گزارش ماهانه از عمکلرد شهریور ماه صارداتی ها بسیار متفاوت از ماه های گذشته خواهد بود. شاید مردادماه دلارِ صادراتی بطور میانگین 6هزار تومان لحاظ گردیده ولی اکنون درج نرخ های محصول با دلارِ غیر از 8 تومانی معنا ندارد.

هادی محمد زادگان،تحلیلگر بازار سرمایه با خبرنگار بورس امروز به گفتگو پرداخت.

محمد زادگان عنوان کرد:طبق روال سنتی، سال مالی کارگزاری هایی که انتهای شهریورماه است، به مشتریان اعتباری (که با وام کارگزاری اقدام به خرید سهام کرده اند) فشار می اوردند که تسویه کنند. فشار فروش از این محل همیشه در بازار ملموس بوده است. وضعیت امسال کمی متفاوت تر است.چونکه:

۱- سپرده های شش ماهه آزاد شده اند و نقدینگی قابل توجهی به انواع بازارها از جمله سهام وارد شده است. در این میان سود بانکی ۲۰% هم سرمایه گذاران را اقناء نمی کند و آنها می خواهند از طریق سهام، در سپر تورمی قرار بگیرند.

۲- گزارش ماهانه از عمکلرد شهریور ماه صارداتی ها بسیار متفاوت از ماه های گذشته خواهد بود. شاید مردادماه دلارِ صادراتی بطور میانگین ۶هزار تومان لحاظ گردیده ولی اکنون درج نرخ های محصول با دلارِ غیر از ۸ تومانی معنا ندارد.

۳- گزارشهای میاندوره ای ۶ماهه تیرخلاصی به منتقدان بی منطق بازار خواهد بود که در سهام هیچ و پوچ موج سواری کردند. چون هم حسابرسی شده است و هم کمی از داغی pettm سایت TSETMC خواهد کاست!

۴- اخبار سازمان ملل و FATF ممکنه به نفع بازار سرمایه رقم بخورد.

بیشتر بخوانید:  بازاری که سکه شد