هلدینگ سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات برای اجرای طرح‌های توسعه شرکت‌های زیر مجموعه و حمایت از شرکت‌های سرمایه پذیر برنامه افزایش سرمایه دارد. این شرکت برای اجرایی کردن هدف خود، افزایش سرمایه را تنها راه خود نمی‌داند.

به گزارش روند بورس امروز، هلدینگ سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات براساس تصویبی که مجمع عمومی فوق العاده در ۲۰ اسفندماه سال گذشته انجام داده است، قصد افزایش سرمایه ۳۶ درصدی به میزان ۱۴,۶۰۰ میلیارد ریال دارد.  این درحالی است که «ومعادن» در نیمه دوم سال گذشته افزایش سرمایه خود را در یک آگهی به ثبت رساند.

شرکت «ومعادن» در ۵ سال گذشته بیشتر افزایش سرمایه خود را از دو محل «مطالبات و آورده نقدی سهامداران» و «اخذ تسهیلات و دریافت سود سهام» انجام داده است. در راستای تأمین مالی شرکت از سال گذشته اقدام به استفاده از ابزارهای نوین تأمین مالی کرده است. در نتیجه طبق گفته‌های شرکت، صندوق بازارگردانی اختصاصی سهام را با مشارکت تأمین سرمایه نوین تأسیس کرد که از مهرماه به فعالیت مشغول شد.

علاوه بر این، شرکت در واخر سال گذشته نیز برای حمایت و پشتیبانی بیشتر از شرکت‌ها، اقدام به ایجاد یک شرکت سرمایه‌گذاری جدیدی کرد. زیرا عمده منابع مالی پروژه‌های در جریان شرکت‌های سرمایه پذیر بورسی و غیر بورسی به نقد تبدیل نمی‌شوند. لذا شرکت برای بازپرداخت بدهی‌ها نیازمند منابع مالی مناسب است. «ومعادن»  افزابیش سرمایه را به عناون یکی از منابع تأمین مالی خود معفی کرده است.

علاوه بر اینکه شرکت «ومعادن» برای اجرایی کردن برنامه‌های خود در سال جاری قصد افزایش سرمایه دارد، شرکت‌های زیر مجموعه نیز این تصمیم را در برنامه امسال خود دارند. ۷ شرکت زیر مجموعه «ومعادن» طبق پیش بینیهای این هلدینگ قصد افزایش سرمایه از دو محل «مطالبات و آورده نقدی» و «تجدید ارزیابی» دارند.

طبق پیش بینی‌های «ومعادن»، کارخانجات تولید شهید قندی با سرمایه فعلی ۶۰۰ میلیارد ریال قصد افزایش سرمایه ۷,۴۴۰,۱۰۴ میلیون ریالی دارد. این درحالی است که مالکیت «ومعادن» در این شرکت حدود ۷۰.۳۷ درصد است. همچنین شرکت تهیه و تولید مواد معدنی شرق فولاد خراسان در سال جاری برنامه ۳,۰۰۰ میلیارد ریالی افزایش سرمایه دارد که «ومعادن» مالک ۳۵ درصد سهام آن است.

شرکت صنایع فولاد سرمد ابرکوه به عنوان یک عضو در پرتفوی غیر بورسی «ومعادن» برنامه افزایش سرمایه ۶,۵۰۰ میلیارد ریالی را دارد. درحالی که سرمایه فعلی این شرکت حدود ۵,۵۰۰ میلیارد ریال است که «ومعادن» مالکیت ۳۵ درصدی سهامش را دارد. در کنار این شرکتها، «کگهر» به عنوان یک عضو قصد افزایش سرمایه ۱۲,۷۰۰ میلیارد ریالی را با سرمایه فعلی ۱۲,۳۰۰ میلیارد ریالی دارد. لازم به ذکر است که «ومعادن» حدود ۱۸.۸۳ درصد سهامش را مالک است.

دو شرکت «فخاس» و «کچاد» از دیگر شرکتهای موجود در پرتفوی «ومعادن» هستند که شرکت برنامه افزایش سرمایه را برایشان پیش بینی کرده است. در این راستا مجتمع فولاد خراسان که «ومعادن» مالکیت ۳۲.۹۳ درصدی آن را دارد، با سرمایه فعلی ۹ میلیارد ریالی قصد افزایش سرمایه به میزان ۴,۵۰۰ میلیارد ریال را دارد.

شرکت «کگل» به عنوان آخرین شرکتی که «ومعادن» افزایش سرمایه آن را پیش بینی کرده است تحت مالکیت ۲۲.۰۲ درصدی «ومعادن» قرار دارد. «ومعادن» برای این شرکت که حدود ۴۸ میلیارد ریال سرمایه دارد، افزایشی حدود ۲۶ میلیارد ریال را پیش بینی کرده است. در صورت تأیید افزایش سرمایه «کگل» این افزایش دومین مرحله افزایش سرمایه این شرکت است. لازم به ذکر است، تمامی این پیش بینیها تنها با تأیید و مجوز سازمان بورس و ثبت مجمع عادی شرکتهای بورسی و هیئت مدیره شرکتهای غیر بورسی عملیاتی خواهد شد.

شرکت «ومعادن» در کنار برنامه افزابیش سرمایه خود، میزان سود تقسیمی پیشنهادی را نیز متذکر شده است. باتوجه به اینکه در سال ۱۳۹۷ سود سهام مصوب ۱۵,۳۵۳,۲۷۵ میلیون ریال بوده است، هیأت مدیره پیشنهاد تقسیم ۲۰ درصد سود خالص را برای سال ۹۸ دارد. درصورتی که سود خالص را همان سود صورت‌های مالی حسابرسی نشده سال ۹۸ درنظر بگیریم، ۲۰ درصد پیشنهادی معادل ۱,۶۹۹,۵۵۲.۴ میلیون ریال خواهد بود.

باید توجه داشت که میزان سود انباشته پایان سال ۹۷ «ومعادن» حدود ۲۳,۳۵۹,۷۷۴ میلیون ریال است. درحالی که سود خالص سال گذشته ۲۰, ۵۲۵,۲۱۸ میلیون ریال بوده است، شرکت پیشنهاد تقسیم سود ۴,۱۰۵,۰۴۴ میلیون ریال را به مجمع اعطا کرد. از آنجا که افزایش سرمایه همچنان تأیید نشده است میزان سود تقسیمی در صورت تأیید این پیشنهاد در دو حالت افزایش سرمایه و قبل از افزایش سرمایه متفاوت خواهد بود.

در نهایت باید یادآور شد که شرکت «ومعادن» به عنوان یک هلدینگ سرمایه‌گذاری نیاز به داشتن منابع کافی دارد و برای تحقق این هدف راههای متفاوتی را پیش بینی کرده است که افزایش سرمایه یکی از ابزارهای پیش رو است.