در سال ۱۳۹۷ صرفا ۳۰ هزار تن وکیوم تهاتری در شهریور ماه طبق بند (ه) سال ۱۳۹۷ با نرخ هر کیلو ۱۴۱۳۴ ریال ( نرخ اعلامی معاونت برنامه ریزی وزارت نفت در خارج از بورس عرضه شده است

جواد محمد باقرزاده،مدیر امورمالی شرکت پالایش نفت تبریز عنوان کرد:حدود ۵۰ درصد وکیوم باتوم در سال ۱۳۹۶ مربوط به وکیوم باتوم تهاتری عرضه شده در بورس کالاطبق بند (ه) تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ می باشد . حدود ( ۱۸۰ هزار تن)

وی افزود:در سال ۱۳۹۷ صرفا ۳۰ هزار تن وکیوم تهاتری در شهریور ماه طبق بند (ه) سال ۱۳۹۷ با نرخ هر کیلو ۱۴۱۳۴ ریال ( نرخ اعلامی معاونت برنامه ریزی وزارت نفت در خارج از بورس عرضه شده است.حداکثر سقف وکیوم باتوم تهاتری تحویلی از محل بند ( ه ) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ به شرکت های قیر ساز بالغ بر ۵۰۰ تن روزانه خواهد بود ( حدود ۵۰ درصد وکیوم باتوم تولیدی شرکت)

باقرزاده خاطرنشان کرد:قیمت تسویه وکیوم باتوم تهاتری اعلام شده توسط معاونت برنامه ریزی وزارت نفت برای ۶ ماه اول سال ۹۷ به شرح ذیل می باشد:فروردین:۱۱۲۰۸،اردیبهشت:۱۰۷۱۹،خرداد:۱۲۹۶۰،تیر:۱۲۹۶۰،مرداد:۱۴۱۱۵،شهریور:۱۴۱۳۴

وی در ادامه گفت:نرخ نفت خام اعلامی توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران برای ماههای فروردین لغایت تیر ماه بشرح ذیل اعلام می گردد:نرخ هر بشکه نفت خام-بدلار: (فروردین:۶۳/۹۳،اردیبهشت:۶۷/۷۹،خرداد:۶۹/۷۴،تیر:۷۰/۱۰).نرخ تسعیر ارز”ریال در هر کیلو” :(فروردین:۳۹/۲۵۵، اردیبهشت:۴۲/۰۰۲،خرداد:۴۲/۲۱۹،تیر:۴۲/۹۶۴)

مدیر امورمالی شرکت پالایش نفت تبریز در انتها گفت:با توجه به عدم دریافت نرخ نفت خام  برای ماه های مرداد و شهریور آثار مالی تغییرات مذکور قابل پیش بینی نیست و به محض شفاف شدن اطلاعات مذبور به عموم اطلاع رسانی خواهد شد.

بیشتر بخوانید:  روزهای خوش پتروشیمی با یکه تازی نفت