مجوز ارزی بانک ایران زمین مطابق با ضوابط و مقررات ارزی بانک مرکزی صادر و با دسترسی این بانک به سامانه نیما با هدف خرید و فروش ارز و عضویت در بازار بین بانکی ارز تهران برای انجام معاملات ارزی با بانک مرکزی موافقت شد.

به گزارش روند بورس امروز، عبدالمجید پورسعید مدیرعامل بانک ایران زمین با اشاره به تلاشهای صورت گرفته در سال‌های اخیر برای تحقق اهداف و تجهیز بانک به زیرساختهای لازم برای پیاده سازی بانکداری دیجیتال، اظهار کرد: ارائه خدمات یکپارچه، تکمیل سبد خدمات، تجهیز شعب، ایجاد زیرساختهای بانکداری دیجیتال و اخذ مجوزهای لازم فعالیت در حوزه های مختلف و همکاری با شرکتهای استارتاپی از اهداف بانک ایران زمین بوده است، که بخش زیادی محقق شده است.

وی افزود: خوشبختانه در روزهای گذشته مجوز ارزی بانک ایران زمین از سوی بانک مرکزی صادر شد، که این موضوع نقش بسیار زیادی می‌تواند در ارائه خدمات مطلوب و همچنین تکمیل سبد خدمات خواهد داشت.

پورسعید درباره حمایت از تولید و همچنین همکاری با بخش‌های مختلف تولید افزود: در سال‌های گذشته اقدام‌های زیادی درباره حمایت از تولید در بانک ایران زمین انجام شده، که از آن جمله حمایت از راه‌اندازی سیمان غرب آسیا، حمایت از تولیدکنندگان در استان‌های مختلف و همچنین راه‌اندازی مراکز علمی و دانش‌بنیان برای همکاری با فین تک‌ها و استارتاپ‌هاست.

مدیرعامل بانک ایران زمین اظهار امیدواری کرد با دریافت مجوز ارزی این بانک، مسیر حمایت بانک از بخش‌های اقتصادی هموارتر از پیش شود.

با صدور مجوز ارزی بانک ایران زمین مطابق با ضوابط و مقررات ارزی بانک مرکزی، با دسترسی این بانک به سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) به منظور خرید و فروش ارز و نیز عضویت در بازار بین بانکی ارز تهران برای انجام معاملات ارزی با بانک مرکزی موافقت شد.

طبق برنامه‌ریزی و زمانبندی انجام شده دریافت مجوز مراحل بعدی ارزی نیز متعاقبا مورد پیگیری و اقدام قرار می‌گیرد.