شرکت مدیریت تولید برق زاگرس کوثر از ثبت افزایش سرمایه ۴۰۰۰ درصدی شرکت مدیریت تولید برق زاگرس کوثر خبرداد.

به گزارش روند بورس امروز، شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر؛ شرکت مدیریت تولید برق زاگرس کوثر (بهره بردار) مطابق با صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده آن شرکت به تاریخ ۱۹ اسفندماه پارسال، از افزایش سرمایه کنونی خود به مبلغ ۴،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال خبر داد.

تامین مالی این شرکت از محل مطالبات حال شده سهامدار عمده (شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر) اعمال خواهد شد.

  • منبع خبر : روابط عمومی شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس