عضو هيئت مديره بيمه ميهن و مدیرعامل منتخب به پرسش‌های‌ سهامداران در کنفرانس خبری بورس پاسخ داد.

به گزارش روند بورس امروز، عبداله رحیم لوی بنیس به پرسش سهامداران و بسیاری از فعالان بازار سرمایه پاسخ داد.

«میهن» که به دلیل رشد ۵۰ درصدی سهام با توقف نماد روبه‌رو و ملزم به برگزاری کنفرانس اطلاع‌رسانی شده بود، به پرسش‌های مطروحه در سامانه «تدان» پاسخ داد.

براین اساس، عضو هیئت مدیره بیمه میهن، در کنفرانس اطلاع‌رسانی بیمه میهن درباره افزایش سرمایه، پیش‌بینی وضع شرکت در سال ٩٩، عملکرد میهن در سال ٩٨، برنامه‌های شرکت درباره افزایش سرمایه‌گذاری در بورس، مدیریت خسارت پرداختی بیمه آتش سوزی و … توضیح داد.

مشروح پاسخ‌های عضو هیئت مدیره بیمه میهن به پرسش‌های مطرح شده از سوی سهامداران را می‌توانید در سامانه تدان ملاحظه کنید.