خیز امروز این گروه، شاخص آنرا در آستانه روند نزولی بلند مدتش قرار داده است. جایی که اگر شکسته شود، شرایط جدیدی برای گروه مهیا خواهد شد و احتمالا مسیر حرکت گروه سیمان از فاز نزولی به صعودی تغییر خواهد کرد!

علی ابتهاج،کارشناس بازار سرمایه با خبرنگار بورس امروز در رابطه با وضعیت گروه سیمان به گفتگو پرداخت.

ابتهاج گفت:گروه سیمان از آن دست صنایع محجور مانده بازار سهام است که شرایطی سختی طی سال های اخیر داشته و نه تنها رشد خاصی نداشته اند بلکه در این شرایط تورمی حتی دچار افت قیمت هم شده اند!! در حال حاضر شاخص این گروه در نقطه بسیار حساسی قرار گرفته و مخصوصا خیز امروز این گروه، شاخص آنرا در آستانه روند نزولی بلند مدتش قرار داده است. جایی که اگر شکسته شود، شرایط جدیدی برای گروه مهیا خواهد شد و احتمالا مسیر حرکت گروه سیمان از فاز نزولی به صعودی تغییر خواهد کرد!

وی افزود:این مقاومت در حدود ۶۴۰ قرار دارد که شرایط روزهای آتی گروه بسیار در این مورد تعیین کننده است چرا که اگر روزهای آتی هم مانند امروز با صف خرید همراه باشند این مقاومت شکسته خواهد شد و فاز جدید و صعودی گروه سیمان در بورس کلید خواهد خورد.

کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد:از سوی دیگر نمودار ماهانه سهم با احتمال الگوی کف دوقلو مواجه است،برای این مهم نیاز است تا خط گردن احتمالی در حدود ۷۳۵ شکسته شود که در آنصورت اهداف ۱۵ تا ۳۰ درصدی پیش روی شاخص گروه قرار خواهد گرفت.

ابتهاج در انتها گفت:در تکمیل این فرآیند،RSI بصورت پیشرو روند نزولی متناظر را شکسته است که احتمال شکست روند قیمت را به شدت افزایش داده اما نقطه ضعفی هم در خصوص الگوی کف دوقلو دیده می شود، اینکه واگرایی صعودی خاصی بین RSI و نمودار قیمت به چشم نمیخورد. بی صبرانه در انتظار روزهای آتی هفته اخیر و عکس العمل گروه سیمان هستیم تا ببینیم شرایط این گروه پس از ۵ سال جذاب میشود یا خیر!!

بیشتر بخوانید:  تامین مالی ۴ هزار میلیارد تومانی ۱۶ شرکت در فرابورس