شاخص عملا مقاومت 128 هزار واحدی را شکسته و اکنون در حال پولبک به آن است و انتظار میرود با برخورد مجدد به این حوالی مجددا مسیر رشد را پی بگیرد و البته اگر این حمایت بشکند، می تواند اصلاح عمیق تر و پیچیده تری را شکل دهد.

علی ابتهاج در رابطه با روند تغییرات شاخص کل با خبرنگار بورس امروز به گفتگو پرداخت.

ابتهاج گفت:با توجه به شرایط بازار،شکست ۱۱۷ هزار مشکل نخواهد بود و حتی مقاومت ۲۲هزار که احتمال استراحت بازار در آنجا میرفت هم تنها یک روز بازار را معطل کرد و شاخص به سرعت به رشدش ادامه داد.

وی افزود:مقاومت بعدی هم که در ۲۸ هزار واحد بود، در گام های بلند ۵ هزار واحدی بازار گم شد! اما مدتی قبل اشاره ای به مقاومت های ۱۳۰ و ۱۴۵ هزار واحدی داشتیم ، این در حالی است که در همین مدت کوتاه اولین مقاومت که عملا همان ۱۲۸ هزار است و به دلیل سرعت رشد و شیب خط مقاومت، در جایی زودتر به آنچه متصور بودیم(۱۳۰هزار) به آن رسیدیم.

کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد:مقاومت بعدی و اصلی که مهمترین مقاومت شاخص کل محسوب می شود با کمی تعدیل در ۱۴۲ هزار واحد خودنمایی میکند که عملا سقف کانال بلند مدت شاخص کل است و می تواند بازار را درگیر کند که البته در دور جدید رشد قیمت هنوز موفق به دستیابی به آن نشده و در اصلاح فرو رفته است .

وی در انتها گفت:نکته ای که وجود دارد اینست که شاخص عملا مقاومت ۱۲۸ هزار واحدی را شکسته و اکنون در حال پولبک به آن است و انتظار میرود با برخورد مجدد به این حوالی مجددا مسیر رشد را پی بگیرد و البته اگر این حمایت بشکند، می تواند اصلاح عمیق تر و پیچیده تری را شکل دهد. از سوی دیگر در صورت رشد، با رسیدن شاخص کل به محدوده ۱۴۲ هزار واحدی، بهتر است جوانب احتیاط و سنجش مجدد شرایط بازار را مد نظر قرار داد تا در مسیر اصلاح سنگین بازار غافلگیر نشویم.

بیشتر بخوانید:  سرمایه فولاد مبارکه به ۲۰ هزار میلیارد خواهد رسید