سود هر سهم شرکت صدرا به عنوان یک شرکت حاضر در بازار پایه فرابورس از رشد 116 درصدی برخوردار شد.

به گزارش روند بورس امروز، مدیرعامل شرکت صنعتی دریای ایران ( صدرا) خطاب به زهرا زارع سرپرست نظارت بر ناشران بازار پایه فرابورس ایران، به افزایش ۹۲ درصد درآمدهای عملیاتی این شرکت نسبت به صورتهای مالی شش ماهه حسابرسی شده منتهی به پایان شهریور ۹۸ اشاره کرد و گفت: با توجه به این که درآمدهای شرکت طبق استاندارد حسابداری شماره ۹ حسابداری پیمان های بلندمدت محاسبه می گردد.

محسن صمدی ادامه داده است: این افزایش ناشی از به روز رسانی برآوردهای آتی پروژه های پارس جنوبی است.
وی در خصوص پیشرفت پروژه های این شرکت گفت: پروژه فاز ۱۳ ۸۶ درصد، پروژه فاز ۲۲-۲۴ نود و یک درصد، پروژه ۱۷-۱۸، هشتاد و نه درصد رشد داشته است.
مدیرعامل خصدرا ادامه داد: این درصد پیشرفت کار در پروژه ها منجر به افزایش ۱۰۰ درصدی بهای تمام شده عملیاتی در شرکت شده است. در واقع این افزایش هزینه ۱۰۰ درصدی مربوط به هزینه نصب سکوهای پارس جنوبی بوده است.

وی تصریح کرد: اگرچه به رغم این افزایش هزینه، درآمد شناسایی حاصل از پروژه های پارس جنوبی سود پایه هر سهم را ۱۱۶ درصد افزایش داده است.
به گفته صمدی؛ برای خرید دارایی ثابت ناشی از خرید ابزار آلات برای پیشبرد پروژه های شرکت به صورت نقدی انجام شده است که این موضوع سبب افزایش ۳۴ درصدی پرداخت نقدی در صورتهای مالی شرکت شده است.