روه خودرو از اواسط فصل بهار به استقبال خبر و اعمال تحریم‌ ها رفته و بنظر می رسد این نوع اخبار و اتفاقات سیاسی اقتصادی در این گروه پیشخور شده و بعید است با افت بیشتری در این گروه مواجه باشیم.

بابک افشار تحلیل گر بازار سرمایه،در رابطه با وضعیت گروه خودرو بعد از اعمال تحریم ها با خبرنگار بورس امروز به گفتگو پرداخت.

افشار گفت:گروه خودرو از اواسط فصل بهار به استقبال خبر و اعمال تحریم‌ ها رفته و بنظر می رسد این نوع اخبار و اتفاقات سیاسی اقتصادی در این گروه پیشخور شده و بعید است با افت بیشتری در این گروه مواجه باشیم.

وی افزود:اما این سوال که آیا این گروه با شرایط مناسب بازار بالاخره همراه خواهد شد یا خیر را با بررسی شاخص گروه خودرو،می توان اینگونه پاسخ داد که تا زمانیکه شاخص گروه خودرو قادر به عبور از محدوده ۱۶۰۰۰ واحد نباشد، کلیت گروه خودرو نوسان خواهد داشت و روند صعودی و همراهی با شرایط مناسب بازار با تثبیت بر بالای این محدوده رقم خواهد خورد.از طرفی محدوده ۱۴۰۰۰ واحد، محدوده حمایت بلند مدت مهمی برای این گروه تلقی می گردد.

تحلیل نماد خگستر

کی از نمادهایی که با توجه به شرایط بنیادی مناسب بدلیل شرایط کلی گروه، با افت قیمت مواجه بوده، نماد خگستر است.این نماد در ادامه روند اصلاحی و نزولی طی یکسال گذشته افتی حدودا پنجاه درصدی را تجربه کرده است.اما پیش بینی می شود در صورت حفظ محدوده ۱۷۵ الی ۱۸۸ تومان، برابر با محدوده حمایت روند بلندمدت سهم، در آینده نزدیک پتانسیل رشد تا محدوده ۳۰۵ الی ۳۱۲ تومان را داشته باشد.

تحلیل گر بازار سرمایه اشاره کرد:در این میان بدیهی است اخباری از قبیل خبر افزایش سرمایه از سودانباشته، در آینده جذابیت این نماد را افزایش خواهد داد.

بیشتر بخوانید:  شرایط ورود بخش خصوصی به سرمایه گذاری ریلی فراهم شود