شرکتهای ملی مس ایران، آلومینیوم ایران و فولاد کاوه جنوب امروز 31 فروردین ماه 98 در بورس کالا به عرضه پرداختند.

به گزارش روند بورس امروز، شرکت ملی مس ایران با نماد (فملی) ۴۰۰۰ تن مس کاتد با قیمت ۷۰۲۰۲ تومان عرضه و با همان قیمت معامله شد.

شرکت آلومینیوم ایران با نماد (فایرا) ۲۰۰۰ تن شمش آلومینیومی با قیمت ۲۲۲۸۲ تومان عرضه و با قیمت ۲۲۷۵۹ تومان معامله شد.

شرکت فولاد کاوه جنوب با نماد (کاوه) ۱۰۰۰۰ تن شمش بلوم با قیمت ۳۶۲۳ تومان عرضه و با قیمت ۴۴۱۲ تومان رقابت شد.

بیشتر بخوانید: اخبار نماد کاوه