مصرف سیمان داخل کشور در سال گذشته به حدود 50 میلیون تن رسید و در حدود 6 میلیون تن سیمان نیز عمدتاً به کشورهای منطقه و همسایه صادر گردید در همین حدود نیز کلینکر *  صادر شد. در سه ماهه اول سال 1397 در مجموع 5/11 میلیون تن سیمان تولید گردیده که حدود 2/3 میلیون تن سیمان و کلینکر نیز به کشورهای مصرف کننده صادر گردیده است.

سود شرکت های سیمانی حاضر در بورس که در سال ۱۳۹۲ جمعاً به ۱۴۳۴ میلیارد تومان رسیده بود به دلیل کاهش مصرف داخلی و افزایش عرضه و بالتبع کاهش قیمت فروش به تدریج کاهش یافت و به ۱۹۶ میلیارد تومان در سال ۹۵ رسید که با تمهیداتی که انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان در نظر گرفت و همکاری کارخانجات سیمان در کنترل عرضه از طریق سهمیه بندی تولید و کنترل قیمت این سود در سال ۹۶ اندکی بهبود یافت و به رقم ۲۷۵ میلیارد تومان بالغ شد.

آرش حبیبی آزاد،مدیر برنامه ریزی سیمان فارس و خوزستان در رابطه با سودآوری سیمان با خبرنگار بورس امروز به گفتگو پرداخت.

حبیبی آزاد گفت:هم اکنون در ایران ۷۴ کارخانه تولید کننده سیمان مشغول به فعالیت هستند و ایران با ظرفیت تولید ۳/۸۵ میلیون تن سیمان از نظر ظرفیت چهارمین رتبه را در کشورهای جهان بعد از چین و هند و آمریکا در اختیار دارد.در سال ۲۰۱۷ میلادی ایران با حدود ۵۶ میلیون تن تولید سیمان رتبه یازدهم جهانی را به خود اختصاص داد، رکود در ساخت و ساز داخلی و کاهش بودجه عمرانی و محدودیت های بوجود آمده در صادرات باعث شد تا ایران نتواند از بخش عمده ای از ظرفیت تولید خود استفاده نماید، با این حال پیش بینی می شود ظرفیت تولید، به دلیل تکمیل کارخانجات در دست احداث تا پایان سال ۱۳۹۸ به حدود ۹۱ میلیون تن بالغ شود.

وی افزود:مصرف سیمان داخل کشور در سال گذشته به حدود ۵۰ میلیون تن رسید و در حدود ۶ میلیون تن سیمان نیز عمدتاً به کشورهای منطقه و همسایه صادر گردید در همین حدود نیز کلینکر *  صادر شد. در سه ماهه اول سال ۱۳۹۷ در مجموع ۵/۱۱ میلیون تن سیمان تولید گردیده که حدود ۲/۳ میلیون تن سیمان و کلینکر نیز به کشورهای مصرف کننده صادر گردیده است.

بیشتر بخوانید:  بازار داغ تأمين مالی در زمستان سرد

مدیر برنامه ریزی سیمان فارس و خوزستان خاطرنشان کرد:سود شرکت های سیمانی حاضر در بورس که در سال ۱۳۹۲ جمعاً به ۱۴۳۴ میلیارد تومان رسیده بود به دلیل کاهش مصرف داخلی و افزایش عرضه و بالتبع کاهش قیمت فروش به تدریج کاهش یافت و به ۱۹۶ میلیارد تومان در سال ۹۵ رسید که با تمهیداتی که انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان در نظر گرفت و همکاری کارخانجات سیمان در کنترل عرضه از طریق سهمیه بندی تولید و کنترل قیمت این سود در سال ۹۶ اندکی بهبود یافت و به رقم ۲۷۵ میلیارد تومان بالغ شد.

وی در ادامه گفت:در سه ماه اول سال ۹۷ متوسط نرخ فروش سیمان کارخانجات در حدود ۱۱۲ هزار تومان به ازای هر تن بود که با توجه به افزایش قیمت نهاده های تولید و هزینه های حمل ، انجمن صنفی در اواخر تیر ماه با همکاری سازمان های حمایتی و وزارت خانه های ذی ربط اقدام به افزایش قیمت سیمان نمود که پس از حدود دو هفته از اعمال قیمت های جدید شاید رونق سهام سیمان در بورس هستیم.

* کلینکر: خروجی کوره های تولید سیمان ، دانه های حرارت دیده ای است که معمولاً ۲۵ تا ۳۰ میلیمتر قطر دارند و پس از آسیاب شدن با افزودن مقداری گچ و سایر افزودنی های مجاز تبدیل به سیمان می شود.