بر اساس گزارشات فعالیت ماهانه، مجموع منابع در اختیار بانک مشتمل بر انواع سپرده در اسفند ماه ۱۳۹۸ نسبت به ماه مشابه در سال قبل بیش از ۴۵ درصد افزایش یافته و به ۲,۲۱۳,۱۹۵ میلیارد ریال بالغ گردیده است که ۲۶ درصد آن از طریق سپردههای بدون هزینه (انواع سپردههای قرض‌الحسنه) تأمین گردیده است.

نگاهی به عملکرد بانک صادرات ایران در سال ۱۳۹۸

به گزارش روند بورس امروز، بانک صادرات ایران به عنوان یکی از بزرگ‌ترین بانکهای کشور و همچنین بورس اوراق بهادار تهران همواره مورد توجه فعالان بازار سرمایه بوده است. تحولات اتفاق افتاده از جمله افزایش سرمایه بیش از ۲۰۰ درصدی این بانک از محل تجدید ارزیابی داراییها، در اسفندماه ۱۳۹۷ که موجب خروج این بانک از مشمولیت ماده ۱۴۱ گردید، کاهش تعداد شعب از طریق ادغام شعب کوچک‌تر با شعب بزرگ‌تر و سود ده که موجب افزایش کارایی میگردد، کاهش تعداد کارکنان و کاهش مطالبات غیر جاری، منجر به شناسایی سود خالص از بهار ۱۳۹۸ گردید.

بر اساس گزارشات فعالیت ماهانه، مجموع منابع در اختیار بانک مشتمل بر انواع سپرده در اسفند ماه ۱۳۹۸ نسبت به ماه مشابه در سال قبل بیش از ۴۵ درصد افزایش یافته و به ۲,۲۱۳,۱۹۵ میلیارد ریال بالغ گردیده است که ۲۶ درصد آن از طریق سپردههای بدون هزینه (انواع سپردههای قرض‌الحسنه) تأمین گردیده است.

افزایش درصد جذب منابع بدون هزینه در سال ۱۳۹۸ معادل ۲ درصد بوده است که منجر به کاهش بهای پول برای بانک میگردد. با توجه به رشد نقدینگی کشور که در سالهای آتی نیز ادامه خواهد داشت، عملکرد بانک صادرات از منظر جذب منابع و همچنین سیاستهای انبساطی اعمالی از جمله کاهش نسبت مالکانه بانکها، انتظار افزایش شدید در منابع بانکها و افزایش سودآوری آن‌ها برای سال ۱۳۹۹ معقول مینماید. سود سپردهها که در واقع قسمت عمده هزینه پول را تشکیل میدهد در اسفندماه ۱۳۹۸ به ۱۶۴,۳۴۰ میلیارد ریال رسیده است؛

کاهش نرخ مصارف به منابع

هزینه تأمین منابع از محل سپرده ها در اسفند ماه ۱۳۹۸ با کاهش ۳ درصدی نسبت به سال گذشته به ۱۰ درصد رسیده است از این رو میتوان گفت عملکرد بانک در این خصوص بهبود یافته است. مجموع تسهیلات اعطایی در اسفندماه ۱۳۹۸ اعم از عقود مشارکتی و مبادلهای معادل ۱,۳۵۵،۶۰۴ میلیارد ریال بوده است که نسبت به سال گذشته ۳۰ درصد افزایش یافته است که این میزان کمتر از رشد منابع بانک میباشد که نشان دهنده کاهش نرخ مصارف به منابع میباشد. مجموع درآمد بانک از محل تسهیلات اعطایی در اسفندماه ۱۳۹۸ به ۱۴۲,۵۷۵ میلیارد ریال بالغ گردید که حکایت از رشد ۱۸ درصدی نسبت به سال گذشته دارد.

نرخ مؤثر سود تسهیلات در اسفندماه سال ۱۳۹۸ معادل ۱۱ درصد بوده است که ۱ درصد کمتر از سال گذشته میباشد. کاهش بیشتر نرخ سپرده (هزینه) نسبت به کاهش نرخ تسهیلات (درآمد) منجر به بهبود وضعیت درآمدهای مشاع در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال قبل از آن شده است.
بر اساس صورتهای مالی منتشر شده، سود خالص بهار، تابستان و پاییز سال ۱۳۹۸ به ترتیب معادل ۱۴۲ میلیارد ریال، ۳۸۵ میلیارد ریال و ۳۴۹ میلیارد ریال میباشد. سود خالص دوره ۹ ماهه به ازای هر سهم معادل ۵ ریال اعلام شده است.

سرمایه گذاریهای بانک صادرات

سرمایه گذاریهای بانک صادرات با بهای تمام شده بالغ بر ۷۶,۹۱۵ میلیارد ریال از وضعیت مطلوب و پتانسیل خوبی برای شناسایی سود برخوردار است که در این میان میتوان به سرمایهگذاری در شرکتهای پتروشیمی داراب، پتروشیمی فسا، پتروشیمی جهرم، کود شیمیایی اوره لردگان، پتروشیمی گلستان و گروه مالی سپهر صادرات اشاره نمود.

در نهایت افزایش تقاضا برای سهام در چند ماه گذشته و همچنین رسیدن به بیشترین قیمت تاریخی سهام منجر شده است توجه همه فعالان به سهام این شرکت جذب شود؛ شرکتی که به دلیل وجود داراییهای ارزشمند مورد توجه قرار گرفته است.

نرخ جذب منابع در بانک صادرات

نرخ میانگین جذب پول و منابع بانکی در بانک صادرات از ۱۰٫۶ درصد در سال ۹۶ به ۹ درصد در سال ۹۷ و ۷٫۸۵ درصد در ۱۰ ماهه نخست سال ۹۸ کاهش داشته و در دو سال اخیر، هر سال بیش از یک درصد کمتر شده است و به دنبال افزایش سهم سپرده های کم هزینه و رشد درآمد تسهیلات، نرخ جذب منابع در بانک صادرات کاهش یافته و به سودآوری بانک در سال ۹۸ کمک کرده و همان طور که مدیرعامل آن گفته بود سال ۹۸ برای بانک صادرات سال جهش بزرگ بوده است.

همچنین بانک صادرات به ازای هر ۱۰ هزار تومان تراکنش خرید در دی‌ماه ۹۸، معادل ۷۳ ریال کارمزد پرداخت کرده که نه تنها کمتر از میانگین ۱۰۶ ریال میانگین همه بانک ها محسوب شده و می تواند فرصت ویژه ای برای گسترش خدمات بانکداری الکترونیک و تراکنش ها در بانک صادرات باشد، بلکه این رقم از عدد ۸۲ ریال میانگین کارمزد تراکنش خرید آبان ۹۸ ماه نیز کمتر است و نشان می دهد که کارمزد و هزینه های تراکنش خرید در بانک صادرات در سه ماه منتهی به پایان دی ماه ۹ ریال معادل ۱۱ درصد کاهش یافته و نشانه تحقق برنامه های بانک صادرات در کاهش هزینه‌ها و بهبود درآمد های غیر مشاع است.