شرکت ریل سیر کوثر در پی اطلاعیه ای از فروش ملک خیابان قائم مقام فراهانی خبر داد.

فروش ملک در ریل سیر کوثر

به گزارش روند بورس امروز، شرکت ریل سیر کوثر در خصوص فروش ملک خیابان قائم مقام فراهانی توضیحات تکمیلی ارائه نمود.

این شرکت در سنوات گذشته اقدام به خرید ملک برای تجمیع واحدهای اداری خود می نمایدکه به دلیل افزایش هزینه های سرمایه گذاری برای ساخت و از طرفی ضرورت اجرای برنامه های توسعه ناوگان مسافری خود و نیاز به منابع جهت توسعه ، ارتقا و بازسازی ناوگان مسافری با رعایت صرفه و صلاح اقدام به فروش ساختمان نمود.