شرکت فولاد آلیاژی ایران در دوره 9 ماهه به دلیل محدودیت نقدینگی تنها 45.3 درصد این پروژه را تکمیل نموده است.

پروژه «یزد۱» فولاد آلیاژی ایران در انتظار نقدینگی

به گزارش روند بورس امروز، شرکت فولاد آلیاژی ایران در دوره ۹ ماهه سال جاری برای توسعه فعالیت های خود اقدام به توسعه طرح «یزد۱» نمود. این طرح شامل ۵ بخش است که شامل واحد ذوب و ریخته گری، واحدهای جنبی، تأسیسات و ساختمان های نیمه صنعتی، تأسیسات زیبنایی و ساختمان های جنبی و مشاورین طراحی و نظارت و بازرسی است. این شرکت در دوره ۹ ماهه به دلیل محدودیت نقدینگی تنها ۴۵٫۳ درصد این پروژه را تکمیل نموده است. در ادامه به وضعیت شرکت می پردازیم.