طی هفته گذشته شاهد افت شاخص سهام و اصلاح قیمتی در سهام اغلب صنایع منجمله سهام شرکتهای پتروشیمی بودیم. در حالی که ارزش معاملات خرد سهام تا حدود 200 میلیارد تومان کاهش یافته است، روزانه 600 تا 700 میلیارد تومان نقدینگی در صف خرید پتروشیمی پارس جای میگیرد، به طوریکه ارزش بازار پتروشیمی پارس (با محاسبه ی مالکیت شرکت در آریا ساسول) با مقایسه از لحاظ ظرفیت تولیدی و مبلغ فروش از سایر پلیمری های بازار مانند جم و شاراک پیشی گرفته است.

از مهمترین رویداد های پیش روی بازار طی چند روز آینده گزارشات سه ماهه شرکتها می باشد که می تواند مسیر کوتاه مدت بازار را روشن نماید.پیش بینی می شود شرکتهای پتروشیمی در سه ماهه گزارشات خوبی روانه ی کدال نمایند که باعث اقبال بیشتر فعالین بازار بر سهام شرکتهای پتروشیمی پس از اصلاح قیمتی اخیر گردد.

نیما جوادیان،کارشناس بازار سرمایه در رابطه با وضعیت پلمیری های بازار با خبرنگار بورس امروز به گفتگو پرداخت.

جوادیان گفت:طی هفته گذشته شاهد افت شاخص سهام و اصلاح قیمتی در سهام اغلب صنایع منجمله سهام شرکتهای پتروشیمی بودیم. در حالی که ارزش معاملات خرد سهام تا حدود ۲۰۰ میلیارد تومان کاهش یافته است، روزانه ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیارد تومان نقدینگی در صف خرید پتروشیمی پارس جای میگیرد، به طوریکه ارزش بازار پتروشیمی پارس (با محاسبه ی مالکیت شرکت در آریا ساسول) با مقایسه از لحاظ ظرفیت تولیدی و مبلغ فروش از سایر پلیمری های بازار مانند جم و شاراک پیشی گرفته است.

وی افزود:در ارزندگی پارس شکی نیست اما اگر پارس در قیمتهای فعلی آنقدری ارزندست که صف خرید ۷۰۰ میلیارد تومانی برایش تشکیل شود ، سایر پلیمری های بازار دارای حباب قیمتی منفی می باشند و انتظار می رود پس از متعادل شدن پارس مورد توجه بازار قرار گیرند.

کارشناس بازار سرمایه گفت:از مهمترین رویداد های پیش روی بازار طی چند روز آینده گزارشات سه ماهه شرکتها می باشد که می تواند مسیر کوتاه مدت بازار را روشن نماید.پیش بینی می شود شرکتهای پتروشیمی در سه ماهه گزارشات خوبی روانه ی کدال نمایند که باعث اقبال بیشتر فعالین بازار بر سهام شرکتهای پتروشیمی پس از اصلاح قیمتی اخیر گردد.

بیشتر بخوانید:  تحریم‌های صنعت پتروشیمی یک نمایش سیاسی است

وی خاطر نشان کرد:از مهمترین ریسکهای فعلی صنعت پتروشیمی می توان به احتمال کاهش یکباره ی قیمت نفت و تحریم های آمریکا اشاره نمود. در صورت اجرای موفق تحریم های آمریکا با توجه به کاهش صادرات نفت ایران، احتمال کاهش قیمت نفت در کوتاه مدت کم می گردد و ریسک تحریم نیز در کوتاه مدت بیشتر گریبان اوره و متانول سازها را خواهد گرفت، زیرا پلیمری ها به دلیل تنوع بالا و ارزش افزوده ی بالای محصولاتشان به سختی تحریم پذیرند و اغلب صرفا هزینه صادراتشان کمی افزایش میابد.

جوادیان در انتها گفت:در صورت عدم عملی شدن تحریم ها از طرفی می توان انتظار کاهش قیمت جهانی نفت را داشت که تاثیر منفی بر سودآوری پتروشیمی ها دارد ،از طرف دیگر ریسک سیاسی بازار کاهش خواهد یافت که میتواند موجب ورود نقدینگی به بازار سرمایه و رشد نسبت قیمت به درآمد سهام شرکتها گردد.