در حال حاضر نفت گرفتار شرایط خاصیست که در صورت عبور از آن میتوان به احتمالات پیش رو دقیق تر نگریست. از یک سو فشار ایالات متحده امریکا به هم پیمانان و متحدانش برای نخریدن نفت از ایران و اصرار به تحریم گسترده ی نفت کشورمان که خود عامل افزایش قیمت نفت شده است.

میر وحید مقیمی اصل،کارشناس بازار سرمایه در رابطه با وضعیت بازار نفت با خبرنگار بورس امروز به گفتگو پرداخت.

مقیمی اصل گفت:در حال حاضر نفت گرفتار شرایط خاصیست که در صورت عبور از آن میتوان به احتمالات پیش رو دقیق تر نگریست. از یک سو فشار ایالات متحده امریکا به هم پیمانان و متحدانش برای نخریدن نفت از ایران و اصرار به تحریم گسترده ی نفت کشورمان که خود عامل افزایش قیمت نفت شده است.

وی افزود: از سوی دیگر فشار ترامپ به کشورهای هم پیمان تولیدکننده نفت برای افزایش تولید به جهت جلوگیری از کمبود انرژی در بازارهای جهانی و به نوعی پایین نگاه داشتن قیمت نفت که عامل تناقض بزرگی در تصمیم گیری بازار برای حرکت ان شده است.

کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد:این شرایط به صورت بالقوه باعث ایجاد فضای دوگانه و تردید در بازار شده است که با وجود تمام این دلایل هنوز حرکت خاص و تاثیرگذاری را در حرکت جاری بازار نفت نمی بینیم.اما به لحاظ تکنیکی نیز باید از دو جهت شرایط را مورد بررسی قرار داد.

وی در انتها گفت:در صورتی که نفت بتواند از مقاومت مهم ۷۵_۷۶ عبور نماید باید در انتظار اهداف بالاتر بود. و در صورتی که احتمال ریزش محقق گردد خط روند پر قدرت و شکسته شدن ان تاییدی بر آن خواهد بود که ناحیه قیمتی مذکور ۶۵ دلار خواهد بود.

 

نفت هفتگی

نفت هفتگی

بیشتر بخوانید:  پیش بینی بازار بورس امروز سه شنبه 7 بهمن ماه 99