قیمت فعلی میلگرد چین در هنگ کنگ ۴۵۰ تا ۴۵۵ دلار هر تن سی اف آر است که ۲۵ دلار در خلال یک ماه افت داشته است.

به گزارش روند بورس امروز، کمبود شدید تقاضای داخلی عرضه کننده های میلگرد چین را واداشته به دنبال جلب توجه خریداران در هنگ کنگ و سنگاپور باشند چرا که قیمت ها  در بازار داخلی به دلیل نبود تقاضا به شدت نزولی بوده است.

 قیمت فعلی میلگرد چین در هنگ کنگ ۴۵۰ تا ۴۵۵ دلار هر تن سی اف آر است که ۲۵ دلار در خلال یک ماه افت داشته است. در این بین میلگرد روسیه در این کشور ۴۵۰ دلار هر تن سی اف آر است. البته تمایل به خرید کم است و خریداران هنوز منتظر قیمت های ارزان تری برای میلگرد چین هستند.

 در چین بسیاری از شرکت ها از جمله شرکت های ساختمانی هنوز فعالیت خود را از سر نگرفته اند و مسافرت های بین شهری تنها از طریق قطار ممکن است و خطوط ریلی نیز به شدت شلوغند. کارمندان و کارگران هنوز نتوانسته اند کامل به سر کار برگردند برخی به دلیل نگرانی از انتقال ویروس کرونا هنوز از خانه هایشان بیرون نیامده اند از این رو فروشندگان میلگرد چین ظاهرا مجبورند به کاهش قیمت ها ادامه دهند تا جلب مشتری نمایند.