پتروشیمی شازند در دوره 9 ماهه سال جاری، محصولات خود را به صورت داخلی و صادراتی به فروش رساند. فروش صادراتی شرکت در این دوره نسبت به دوره مشابه سال گذشته 13 درصد کاهش یافت.

به گزارش روند بورس امروز، پتروشیمی شازند از سال ۱۳۷۲ به تولید محصولات شیمیایی و پلیمری برای تأمین نیازهای راهبردی صنایع مختلف کشور مشغول است. درآمد عملیاتی شرکت پتروشیمی شازند در دوره ۹ ماهه سال جاری با رشد ۳۶ درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۴۹,۳۹۰,۳۹۸ میلیون ریال شد. همچنین حاشیه سود شرکت از ۰٫۲۵ در دوره ۹ ماهه سال گذشته به ۰٫۱۷ در دوره ۹ ماهه سال جاری کاهش یافته است. در ادامه به وضعیت مالی شرکت پتروشیمی شازند می‌پردازیم.

کاهش نسبت جاری «شاراک» در ۹ ماهه امسال

شرکت پتروشیمی شازند در دوره ۹ ماهه امسال موفق به کسب ۱٫۴۵ نسبت جاری شد درحالی که در سال گذشته این نسبت ۱٫۹۶ بوده است. در نتیجه شرکت پتروشیمی شازند امسال قدرت پرداخت بدهی‌های کوتاه‌مدت خود را همچون سال گذشته ندارد. علاوه بر این، گردش موجودی کالا شرکت پتروشیمی شازند، در ۹ ماهه سال جاری ۴٫۴۱ بوده است. همچنین گردش موجود در دوره مشابه سال گذشته ۴٫۴۳ ثبت شد.

در نتیجه گردش موجودی کالا در ۲ دوره، تقریباً یکسان بوده است. این ثبات تقریبی نشان دهنده ثبات کارایی شرکت در مدیریت کالاها و مواد اولیه خریداری شده است. علاوه بر این، گردش کل دارایی‌های شرکت در ۹ ماهه امسال ۱٫۱۴ است. درحالی که این نسبت در ۹ ماهه مشابه سال گذشته، ۱٫۲۱ بود. لذا شرکت پتروشیمی شازند تقریباً در مدیریت دارایی خود تضعیف شده است.

افزایش بدهی‌ها عامل کاهش توان پرداختی

نسبت بدهی این شرکت در دوره ۹ ماهه سال جاری ۰٫۶ بود؛ درحالی که در دوره مشابه سال گذشته ۰٫۵ ثبت شده است. این افزایش نسبت به دلیل ذخایر مزایای پایان خدمت کارکنان و پرداختنی‌های تجاری و غیرتجاری و سود سهام پرداختنی هست. این افزایش بدهی‌ها توانایی پرداخت تعهدات بلندمدت شرکت را کاهش داد.

شرکت پتروشیمی شازند در ۹ ماهه سال جاری نقدینگی ۶,۰۹۹,۷۳۰ میلیون ریال با کاهش ۵۴ درصدی کسب کرد. همچنین، مالیات بر درآمد با افزایش ۷۱ درصدی به ۱,۵۹۸,۰۱۳ میلیون ریال رسید. این کاهش، نقدینگی ۹ ماهه را به ۴,۵۰۱,۷۱۷ میلیون ریال رساند. شرکت با تکیه‌بر این نقدینگی ۱,۸۱۴,۵۳۶ میلیون ریال دارایی ثابت مشهود و ۲,۲۰۸ میلیون ریال دارایی نامشهود خریداری کرد.

شرایط فروش داخلی و صادراتی «شاراک»

لازم به ذکر است شرکت در ۹ ماهه امسال ۸۵۰ میلیون ریال دارایی ثابت مشهود را به فروش رساند. شرکت پتروشیمی شازند از سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت دوره‌های گذشته خود، درآمد ۱۰,۲۹۶ میلیون ریالی کسب کرد. «شاراک» در دوره مذکور ۲,۲۰۳,۹۳۲ میلیون ریال سرمایه‌گذاری بلندمدت جدید به دست آورد. در نتیجه عملیات فوق و سایر فعالیت‌های شرکت همچون دریافت تسهیلات و نقدینگی شرکت ۱,۰۵۹,۶۵۳ میلیون ریال کاهش یافت.

پتروشیمی شازند در دوره ۹ ماهه سال جاری، محصولات خود را به صورت داخلی و صادراتی به فروش رساند. فروش صادراتی شرکت در این دوره نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۱۳ درصد کاهش یافت. در بین محصولات صادراتی هیدروکربور A80 با حجم ۱۵۱,۶۶۴ تن (معادل ۵۶٫۵ درصد) بیشترین میزان فروش را داشته است.

فروش محصولات شرکت پتروشیمی شازند در ۹ ماهه امسال با کاهش ۳ درصدی به ۳۴۰,۸۹۰ تن رسید. پلی‌پروپیلن در دوره ۹ ماهه سال جاری با ۵۵,۰۵۱ تن فروش (معادل ۱۶ درصد) بیشترین حجم فروش را داشته است.