خرید "کنور" در همین قیمت های کنونی با دید حدود یکساله برای هدف 19000 ریال مناسب ارزیابی می گردد.

به گزارش روند بورس امروز، محمد حسین کیانی مدیر تحلیل کارگزاری بورس ابزار عنوان کرد: سهم کنور بعد از رشد خیلی خوب و شکست پر قدرت سقف کانال صعودی میان مدت یکساله خود با حجم بسیار مناسب، حال در حال پولبک به سقف شکسته شده است.

خرید در همین قیمت های کنونی با دید حدود یکساله برای هدف ۱۹۰۰۰ ریال مناسب ارزیابی می گردد. حد ضرر این تحلیل از دست منطقی حمایتی ایجاد شده یعنی قیمت های حدودی ۱۱۰۰۰ ریال الی ۱۰۵۰۰ ریال است.

بیشتر بخوانید: اخبار نماد کنور