در این پادکست؛ بازار سرمایه امروز 23 بهمن بررسی شده است.

به گزارش روند بورس امروز، رضا نازی کارشناس بازار سرمایه گفت:

  • همچنان نقدینگی به سمت بازار سرمایه روانه می‌شود.
  • اقبال بازار سرمایه به سمت صنایع ارزآور و صادرات محور است.