براساس مصوبه‌ بورس اوراق بهادار تهران، اوراق مشارکت شهرداری تهران به مبلغ ۳۹۰۰ میلیارد ریال، با نرخ سود علی الحساب ۱۸% روز شمار و معاف از مالیات، جهت تکمیل خط‌ ۶ قطار شهری شهرداری تهران درج شد.

به گزارش روند بورس امروز،اوراق مشارکت شهرداری تهران با نماد « تهران ۰۱۲» در فهرست نرخ‌های بازار اوراق بدهی بورس اوراق بهادار تهران درج شد.

براساس مصوبه‌ بورس اوراق بهادار تهران، اوراق مشارکت شهرداری تهران به مبلغ ۳۹۰۰ میلیارد ریال، با نرخ سود علی الحساب ۱۸% روز شمار و معاف از مالیات، جهت تکمیل خط‌ ۶ قطار شهری شهرداری تهران درج شد.

این اوراق ۴ ساله و مواعد پرداخت سود آن هر ۳ ماه یکبار از تاریخ انتشار اوراق ۲۸/ ۱۲ / ۱۳۹۷ است. متعهدپذیره‌نویس و بازارگردان اوراق، تامین سرمایه کاردان است.

ضمانت این اوراق بر اساس مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی، شهرداری تهران و سازمان برنامه و بودجه و بر اساس قرارداد عاملیت فروش و ضمانت، بانک صنعت و معدن برعهده دارد؛ همچنین کارگزار بازارگردان اوراق، شرکت کارگزاری بانک تجارت است.

براساس این گزارش از این تاریخ (بیست و سوم بهمن ماه ۱۳۹۸) اوراق مشارکت شهرداری تهران با نماد «تهران ۰۱۲، (۰۱۲TEHRAN)» در فهرست نرخ‌های بازار اوراق بدهی بورس اوراق بهادار تهران درج شد.

  • منبع خبر : سنا