11 شرکت بزرگ فولاد ساز از ابتدای فروردین تا پایان دی امسال، 5 میلیون و 884 هزار و 130 تن انواع فولاد صادر کردند.

به گزارش روند بورس امروز،صادرات فولاد شرکت های بزرگ طی ۱۰ ماهه امسال نسبت به رقم مدت مشابه سال گذشته، ۲۵ درصد افزایش یافت. این شرکت ها در دی ماه نیز رشد ۹۳درصدی صادرات را رقم زدند.

۱۱ شرکت بزرگ فولاد ساز از ابتدای فروردین تا پایان دی امسال، ۵ میلیون و ۸۸۴ هزار و ۱۳۰ تن انواع فولاد صادر کردند. این رقم در مدت مشابه سال گذشته حدود ۴ میلیون و ۷۱۵ هزار تن بود.

این شرکت ها شامل ذوب آهن اصفهان، فولاد مبارکه، فولاد خوزستان، فولاد اکسین،فولاد آلیاژی ایران، فولاد هرمزگان، فولاد خراسان، فولاد کاوه جنوب، صبا فولاد، فولاد بناب و چادرملو هستند.

شرکت های مذکور طی ماه دی، ۶۷۴ هزار و ۸۷۳ تن انواع فولاد صادر کردند که حاکی از رشد ۹۳ درصدی این محصول نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.