قیمت مس در روز سه‌شنبه ۲۲ بهمن ماه در معاملات بورس فلزات لندن ۰.۶ درصد رشد نسبت به روز دوشنبه ۲۱ بهمن ماه، داشته و در روز ۲۲ بهمن ماه، به پنج هزار و ۶۹۶ دلار رسیده است، این فلز در روز سه‌شنبه رشد ۰.۸ درصدی را نسبت به هفته گذشته تجربه کرده است.

به گزارش روند بورس امروز،قیمت مس در LME روز سه‌شنبه ۲۲ بهمن ماه، ۳۶ دلار نسبت به روز معاملاتی پیش از آن افزایش داشته و به پنج هزار و ۶۹۶ دلار رسید که به این ترتیب بیشترین قیمت را در پنج روز گذشته تجربه کرد.

 قیمت مس در روز سه‌شنبه ۲۲ بهمن ماه در معاملات بورس فلزات لندن ۰.۶ درصد رشد نسبت به روز دوشنبه ۲۱ بهمن ماه، داشته و در روز ۲۲ بهمن ماه، به پنج هزار و ۶۹۶ دلار رسیده است، این فلز در روز سه‌شنبه رشد ۰.۸ درصدی را نسبت به هفته گذشته تجربه کرده است.

قیمت سه ماهه مس در معاملات سه‌شنبه ۲۲ بهمن ماه، با افزایش ۴۶ دلاری نیز نسبت به روز معاملاتی پیش از آن ۰.۸ درصد افزایش را به همراه داشت و پنج  هزار و ۷۱۴ دلار اعلام شده است، قیمت سه ماهه فلز سرخ ۰.۸ درصد رشد را نسبت به هفته گذشته داشته است.

روند قیمت و موجودی انبار مس در بورس فلزات لندن طی دو هفته اخیر نشان می دهد که موجودی این فلز در انبارهای بورس فلزات لندن در روز سه‌شنبه ۲۲ بهمن ماه، با کاهش یک هزار و ۷۵۰ تنی نسبت به روز معاملاتی پیش از آن همراه بوده و از ۱۷۱ هزار و ۷۵۰ تن به ۱۷۰ هزار تن رسیده است.

وضعیت کانتنگو و بکواردیشن بازار مس در بورس فلزات لندن طی دو هفته اخیر نشان می دهد در روز سه‌شنبه ۲۲ بهمن ماه در بورس فلزات لندن قیمت مس در شرایط کانتنگو به سر می‌برد. اختلاف قیمت سه ماهه و نقدی در این روز نسبت به روز دوشنبه افزایش ۱۰ دلاری داشته و با این میزان افزایش در روز سه‌شنبه برابر با ۱۸ دلار بر تن رسیده است.