آمار معاملات بورس کالای شرکت‌های مهم صنعتی حاضر در بورس اوراق بهادار در هفته منتهی به ۲۴ بهمن ۹۸

به گزارش روند بورس امروز،محمد هادی حمیدی کارشناس بازار سرمایه،به بررسی عرضه های بورس کالا پرداخته است.

شمش ایرالکو

مقدار تقاضا: ۳۶۲۰ تن
مقدار معامله: ۳۰۰۰ تن
قیمت پایه: ۲۲۹۹۰۵ ریال (٪۱-)
بالاترین قیمت: ۲۳۰۹۶۹ ریال
قیمت پایانی موزون: ۲۳۰۲۴۱ ریال
ارزش معامله: ۶۹۰۷۲۲ میلیون ریال
تاریخ تحویل: ۹۸.۱۱.۲۶

بیلت ایرالکو

مقدار تقاضا: ۱۰۴۰ تن
مقدار معامله: ۱۰۰۰ تن
قیمت پایه: ۲۴۵۳۵۶ ریال (٪۱-)
بالاترین قیمت: ۲۴۵۳۵۶ ریال
قیمت پایانی موزون: ۲۴۵۳۵۶ ریال
ارزش معامله: ۲۴۵۳۵۶ میلیون ریال
تاریخ تحویل: ۹۸.۱۱.۲۶

مس کاتد ملی صنایع مس ایران

مقدار تقاضا: ۶۵۰۰ تن
مقدار معامله: ۵۰۰۰ تن
قیمت پایه: ۶۹۸۲۳۰ ریال (٪۱+)
بالاترین قیمت: ۷۰۵۰۰۰ ریال
قیمت پایانی موزون: ۷۰۲۲۹۲ ریال
ارزش معامله: ۳۵۱۱۴۶۰ میلیون ریال
تاریخ تحویل: ۹۸.۱۱.۲۶ و ۹۸.۱۱.۲۷

ورق گرم فولاد مبارکه اصفهان (مچینگ)

مقدار معامله: ۲۹۳۲۳ تن
قیمت پایه: ۵۸۶۴۲ و ۶۲۷۷۸ ریال
ارزش معامله: ۱۷۵۲۶۹۷ میلیون ریال
تاریخ تحویل: ۹۹.۱.۳۱

سبد میلگرد مخلوط ذوب آهن اصفهان

مقدار تقاضا: ۴۱۱۴۰ تن
مقدار معامله: ۱۳۲۰۰ تن
قیمت پایه: ۴۷۶۶۶ و ۴۹۱۴۰ ریال
بالاترین قیمت: ۵۴۷۶۹ ریال
قیمت پایانی موزون: ۵۲۹۳۹ ریال
ارزش معامله: ۶۹۸۷۹۵ میلیون ریال
تاریخ تحویل: ۹۸.۱۱.۲۳، ۹۸.۱۱.۲۹، ۹۹.۲.۱۶ و ۹۹.۲.۱۸

سبد تیرآهن مخلوط ذوب آهن اصفهان

مقدار تقاضا: ۷۸۹۸ تن
مقدار معامله: ۳۳۰۰ تن
قیمت پایه: ۴۹۱۴۰ ریال (٪۵+)
بالاترین قیمت: ۵۳۳۹۹ ریال
قیمت پایانی موزون: ۵۳۱۶۰ ریال
ارزش معامله: ۱۷۵۴۲۹ میلیون ریال
تاریخ تحویل: ۹۸.۱۱.۲۹

تیرآهن ذوب آهن اصفهان

مقدار تقاضا: ۱۲۲۷۶ تن
مقدار معامله: ۶۶۰۰ تن
قیمت پایه: ۴۷۶۶۶ ریال (٪۵+)
بالاترین قیمت: ۵۳۹۶۶ ریال
قیمت پایانی موزون: ۵۳۷۹۰ ریال
ارزش معامله: ۳۵۵۰۱۷ میلیون ریال
تاریخ تحویل: ۹۹.۲.۱۶

شمش ذوب اهن اصفهان

مقدار تقاضا: ۱۳۰۰۰ تن
مقدار معامله: ۵۰۰۰ تن
قیمت پایه: ۲۹۲۷۴ ریال (٪۷-)
بالاترین قیمت: ۵۰۷۸۹ ریال
قیمت پایانی موزون: ۵۰۰۷۷ ریال
ارزش معامله: ۲۵۰۳۸۵ میلیون ریال
تاریخ تحویل: ۹۹.۲.۱۷

شمش فولاد خوزستان

مقدار تقاضا: ۴۹۰۰۰ تن
مقدار معامله: ۲۰۰۰۰ تن
قیمت پایه: ۳۰۱۷۹ ریال
بالاترین قیمت: ۵۱۷۰۹ ریال
قیمت پایانی موزون: ۵۱۶۲۷ ریال
ارزش معامله: ۱۰۳۲۵۳۰ میلیون ریال
تاریخ تحویل: ۹۸.۱۲.۱۹

سبد میلگرد فولاد خراسان

مقدار تقاضا: ۳۲۴۰۶ تن
مقدار معامله: ۸۰۰۸ تن
قیمت پایه: ۴۹۱۴۰ ریال (٪۵+)
بالاترین قیمت: ۵۳۹۷۸ ریال
قیمت پایانی موزون: ۵۳۶۲۲ ریال
ارزش معامله: ۴۲۹۴۱۳ میلیون ریال
تاریخ تحویل: ۹۸.۱۱.۲۳ و ۹۸.۱۲.۱۶

شمش آهن و فولاد ارفع

مقدار تقاضا: ۳۰۰۰۰ تن
مقدار معامله: ۸۰۰۰ تن
قیمت پایه: ۳۰۱۷۹ ریال
بالاترین قیمت: ۵۲۲۸۹ ریال
قیمت پایانی موزون: ۵۲۱۱۱ ریال
ارزش معامله: ۴۱۶۸۸۵ میلیون ریال
تاریخ تحویل: ۹۸.۱۱.۲۶

شمش معدنی و صنعتی چادرملو

مقدار تقاضا: ۳۴۰۰۰ تن
مقدار معامله: ۱۰۰۰۰ تن
قیمت پایه: ۳۰۱۷۹ ریال
بالاترین قیمت: ۵۲۲۷۹ ریال
قیمت پایانی موزون: ۵۲۰۷۷ ریال
ارزش معامله: ۵۲۰۷۷۰ میلیون ریال
تاریخ تحویل: ۹۸.۱۲.۱۰

سبد میلگرد مخلوط تولیدی فولاد سپید فراب کویر

مقدار تقاضا: ۸۱۶۲ تن
مقدار معامله: ۶۶۰۰ تن
قیمت پایه: ۴۹۱۴۰ ریال (٪۵+)
بالاترین قیمت: ۵۴۲۲۹ ریال
قیمت پایانی موزون: ۵۴۱۶۴ ریال
ارزش معامله: ۳۵۷۴۸۵ میلیون ریال
تاریخ تحویل: ۹۸.۱۱.۲۳

بیشتر بخوانید: اخبار ذوب آهن اصفهان

بیشتر بخوانید: اخبار فولاد مبارکه