در این پادکست به مسئله محاسبه سود سرمایه صندوق های سرمایه‌گذاری پرداخته شده است.

به گزارش روند بورس امروز، سجاد میرزایی سوینی کارشناس صندوق‌های سرمایه گذاری در این پادکست در خصوص روش محاسبه سود سرمایه در انواع صندوق های سرمایه گذاری صحبت کرده است.