با توجه به شرایط تحلیلی نماد میتوان اهداف بالاتری را برایش متصور بود که در صورت کسب هدف 57000ریالی نیاز به بررسی مجدد خواهد داشت.

به گزارش روند بورس امروز،میروحید مقیمی اصل کارشناس بازارسرمایه عنوان کرد: شرکت بورس کالای ایران با نماد کالا در نمای بلند مدت خود همچنان مستعد تداوم حرکت صعودی به نظر میرسد.صعودی که اولین ایستگاه آن محدوده ۵۷۰۰۰ریالیست.

البته کسب هدف مورد اشاره میتواند در بازه زمانی نسبتا کوتاهی بدست آید.با توجه به شرایط تحلیلی نماد میتوان اهداف بالاتری را برایش متصور بود که در صورت کسب هدف ۵۷۰۰۰ریالی نیاز به بررسی مجدد خواهد داشت.