در این پادکست؛ بازار سرمایه امروز 20 بهمن بررسی شده است.

به گزارش روند بورس امروز، قاسم سلمانی فیضی کارشناس بازار سرمایه:

  • برای میان مدت گروه خودرویی شرایط خوبی برای سرمایه گذاری خواهد داشت.
  • دو طرفه شدن بورس بازار سرمایه را پویا خواهد کرد.