شرکت مخابرات ایران توانسته بالغ بر 4440 میلیارد ریال سود خالص شناسایی کند. این میزان در اثر رشد 17 درصدی درآمدهای عملیاتی و کاهش 53 درصد هزینه مالی رقم خورد.

به گزارش روند بورس امروز،شهلا حیدری کارشناس معاونت اقتصادی وزارت کار عنوان کرد: شرکت مخابرات ایران یکی از قدیمی ترین شرکت های کشور است که با سرمایه ۵ میلیارد ریالی تاسیس گردید.

امروزه با توسعه این شرکت، بهبود تکنولوژی و رشد زیر مجموعه های شرکت، شاهد ارتقای سودآوری ان هستیم. هم اکنون سرمایه شرکت ۶۰ هزار میلیارد ریال است. سهامدار عمده شرکت توسعه اعتماد مبین با مالکیت  ۳۷ درصدی است. همچنین شرکت ارتباطات سیار به عنوان یکی از شرکتهای مهم این مجموعه سهامدار ۲٫۱۷ درصدی است.

آخرین گزارش منتشر شده شرکت مخابرات ایران، شامل صورت های مالی ۹ ماهه است که موارد زیر در ان حائز اهمیت است:

شرکت توانسته بالغ بر ۴۴۴۰ میلیارد ریال سود خالص شناسایی کند. این میزان در اثر رشد ۱۷ درصدی درآمدهای عملیاتی و کاهش ۵۳ درصد هزینه مالی رقم خورد.

تکمیل پروژه های توسعه شرکت و رشد درآمدهای دیتا و خدمات شرکت ارتباطات سیار در این رشد درآمدی موثر بوده اند.از جمله عوامل موثر بر عملکرد تلفیقی رشد ارائه خدمات به اپراتور ها و افزایش پهنای باند دیتا به سازمانها  بوده سات.

البته شرکت در سایر درآمدهای عملیاتی نیز موفق عمل کرده و با رشد ۳۶ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۱۹۰۲۸ میلیارد ریال درآمد در این بخش کسب کرده است.

مطالبات شرکت نسبت به سال قبل ۲۶ درصد افزوده شده که عمدتاً ناشی از صدوری سیکل ۴ و برآورد درامدهای شرکت در آذرماه ۹۸ بوده و تا پایان سال وصول می گردد. همچنین رشد تسهیلات مالی پرداختنی شرکت به میزان ۳۰ درصد، به علت دریافت تسهیلات جدید است.

گفتنی است این تسهیلات از  بانکهای  مهر، ملت، صادرات،تجارت ، ملی، پست بانک و اقتصاد نوین با نرخ سود ۴ درصد اخذ شده و پیش بینی شده مانده انها در سطح فعلی باقی بماند.

نسبت های مالی

شرکت در فصل دوم سال جاری به حاشیه سود ناخالص ۱۶٫۴ درصدی دست یافته که نسبت به بهار، ۷ درصد بالاتر است.

شرکت در تابستان، به بازده دارایی حدود ۱۵ درصدی رسیده که نسبت به بهار حدود ۲درصد ارتقا یافته است. این بهبود بازدهی در بازده حقوق صاحبان سهام نیز مشاهده می شود که در تابستان شرکت به بازده حدود ۴۰ درصدی در این نسبت دست یافته است.

بهبود نسبت وصول دریافتنی ها( از ۶۱ درصد به  ۶۴ درصد) در فصل تابستان نسبت به بهار، برگ زرین دیگری بود که شرکت قادر به دریافت آن شد.

بیشتر بخوانید: اخبار مخابرات ایران