در این پادکست عملکرد بورس کالا در خصوص شفافیت قیمت محصولات فولادی بررسی شده است.

به گزارش روند بورس امروز، غلامرضا خلیقی، مدیرعامل شرکت فولاد غرب آسیا در این پادکست به سوالات زیر پاسخ داده است؟

  • قیمت گذاری دستوری در فولاد که کلایی استراتژیک است، چه پیادمدهایی برای اقتصاد کلان و بورس کالا ایران دارد؟
  • تلاش هایی برای خروج فولاد از بورس کالا شده آیا این موضوع در جهت رانت خواری است؟
  • عدم قیمت گذاری در چهارچوب بورس چه تاثیری بر صنعت فولاد دارد؟
  • به نظر شما آیا قیمت گذاری دستوری به نفع تولید است؟
  • بورس کالا در برابر مقابله با قیمت گذاری دستوری چه اندازه موفق بوده است؟
  • قیمت گذاری دستوری چه تاثیری بر روند صادرات محصولات فولادی ایجاد می کند؟