پذیرش کالای روغن کارکرده لوکوموتیو به میزان ۵۰۰ هزار لیتر، کالای ضایعات فلزی به میزان ۱۰ هزار تن و کالای تراورس چوبی فرسوده به میزان ۶۰ هزار اصله متعلق به راه آهن جمهوری اسلامی ایران تصویب شد.

به گزارش روند بورس امروز،، مدیریت پذیرش و بازاریابی شرکت بورس کالای ایران با صدور اطلاعیه ای از پذیرش ۳ محصول شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران در بازار فرعی این بورس خبر داد.

 براساس این اطلاعیه، پذیرش کالای روغن کارکرده لوکوموتیو به میزان ۵۰۰ هزار لیتر، کالای ضایعات فلزی به میزان ۱۰ هزار تن و کالای تراورس چوبی فرسوده به میزان ۶۰ هزار اصله متعلق به راه آهن جمهوری اسلامی ایران پس از بررسی مدارک و مستندات در دویست و چهل و هفتمین جلسه کمیته عرضه در تاریخ ۸ بهمن ماه ۹۸ در بازار فرعی بورس کالای ایران مورد تصویب قرار گرفت.

  • منبع خبر : کالا خبر