مصطفوی مدیرعامل «ونفت» گفت: پروژه حمل اتان شرکت توسعه و تجهیز پتروایرانیان تکمیل و به بهره‌برداری رسید.

به گزارش روند بورس امروز، محمد مصطفوی مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری صنعت نفت در خصوص بهره‌برداری پروژه گاز اتان گفت: پروژه حمل اتان شرکت توسعه و تجهیز پترو ایرانیان که تا پایان آذرماه سال جاری ۹۷٫۶۳ درصد تکمیل‌شده بود، طبق برآوردهای شرکت پیش از ۲۲ بهمن‌ماه سال جاری تکمیل و به بهره‌برداری رسید.

مصطفوی خاطرنشان کرد: این پروژه در خصوص فشرده‌سازی و انتقال گاز متان و عقد قرارداد تأمین خوراک با پتروشیمی امیرکبیر بوده است. همچنین در صورت تغییر ظرفیت سایر پروژه‌های «ونفت» و عقد قراردادهای جدید برای تأمین خوراک پتروشیمی‌ها به سهامداران اطلاع‌رسانی خواهد شد.