حریل پس از رسیدن به مقاومت میانی کانال یعنی 4720 ریال با افزایش عرضه مواجه گردید و احتمالا برای چندروزی شاهد ریزش های خفیف و اصلاح زمانی نماد باشیم.

به گزارش روند بورس امروز،میر وحید مقیمی اصل کارشناس بازارسرمایه عنوان کرد: شرکت ریل پرداز سیر با نماد حریل پس از رسیدن به مقاومت میانی کانال یعنی ۴۷۲۰ ریال با افزایش عرضه مواجه گردید و احتمالا برای چندروزی شاهد ریزش های خفیف و اصلاح زمانی نماد باشیم.

محدوده کف کانال ۳۸۰۰ ریال میتواند بعنوان یک حمایت مناسب در نظر گرفته شود.هر رشد احتمالی باید با شرط عبور موفق از مقاومت ۳۷۲۰ریال اتفاق بیافتد.

بیشتر بخوانید: اخبار ریل پرداز سیر