در حال مذاکره با سازمان بورس هستیم تا بتوانیم حجم بیشتری از نقدینگی را به شرکت های لیزینگی سرازیر کنیم. کنفراسی نیز در خصوص این موضوع با سازمان بورس در روزهای آتی برگزار خواهد شد. در نتیجه ما امیدواریم با ابزارهای جدید تامین مالی، منابع پولی قابل توجهی را وارد صنعت کنیم که می تواند در بحث پوشش تقاضاهای افزایش یافته کارآمد باشد.

با انتشار اوراق مرابحه کنسرسیومی که از طرف صنعت لیزینگ در بورس انجام می پذیرد حجم خوبی از نقدینگی برای ورود صنعت لیزینگ به سایر کالاها و تاسیسات گران قیمت سرازیر می شود. شرکت های لیزینگی با تامین مالی از بورس می توانند تسهیلات با حجم خوب نقدینگی را در اختیار متقاضیان خرید ماشین آلات و تجهیزات سنگین قرار دهد که بازپرداخت این تسهیلات تا ۴۸ ماه باشد.

هادی موقعی،دبیر انجمن لیزینگ در رابطه با چالش تامین مالی شرکت های لیزینگی با خبرنگار بورس امروز به گفتگو پرداخت.

یک راه پیش روی لیزینگ برای پوشش اکثریت تقاضای خرید لیزینگی

دبیر انجمن لیزینگ گفت: افزایش تقاضای بوجود آمده؛شرکت های لیزینگی را با مشکل کمبود نقدینگی روبرو می کند. چراکه تامین مالی از طریق بانک نیز محدود است.

هادی موقعی پیرامون راهکار جدید تامین مالی صنعت لیزینگ گفت: در حال مذاکره با سازمان بورس هستیم تا بتوانیم حجم بیشتری از نقدینگی را به شرکت های لیزینگی سرازیر کنیم. کنفراسی نیز در خصوص این موضوع با سازمان بورس در روزهای آتی برگزار خواهد شد. در نتیجه ما امیدواریم با ابزارهای جدید تامین مالی، منابع پولی قابل توجهی را وارد صنعت کنیم که می تواند در بحث پوشش تقاضاهای افزایش یافته کارآمد باشد. گفتنی است با همکاری شرکت تامین سرمایه امین و سازمان بورس مقدمات این امر فراهم شده است و اگر طرح اوراق مرابحه کنسرسیومی در بورس به انجام رسد، شاهد تحولات بزرگی در صنعت لیزینگ خواهیم بود.

وی در ادامه گفت: انجمن به دنبال افزایش ضریب نفوذ صنعت لیزینگ در اقتصاد و گسترش حوزه عملیات لیزینگ به غیر از خودرو هستیم. این امر نیازمند آن است که صنعت لیزینگ به منبع مالی غیر از بانک متصل باشد. اولین منابع مالی غیربانکی، بازار سرمایه است. با انتشار اوراق مرابحه کنسرسیومی که از طرف صنعت لیزینگ در بورس انجام می پذیرد حجم خوبی از نقدینگی برای ورود صنعت لیزینگ به سایر کالاها و تاسیسات گران قیمت سرازیر می شود. شرکت های لیزینگی با تامین مالی از بورس می توانند تسهیلات با حجم خوب نقدینگی را در اختیار متقاضیان خرید ماشین آلات و تجهیزات سنگین قرار دهد که بازپرداخت این تسهیلات تا ۴۸ ماه باشد. بورس می تواند با ابزارهای مالی ویژه ای که در اختیار صنعت لیزینگ قرار می دهد نقش این صنعت را در شکوفایی اقتصادی کشور پُررنگ تر کند.

بیشتر بخوانید:  عرضه «ذوب» در بورس کالا

دبیر انجمن لیزینگ همچنین گفت: در هفته گذشته مدیرعامل بورس تهران پیشنهاد تشکیل کمیته ای مشترک جهت بررسی ابزارهای موجود در بورس تهران برای کمک به رونق صنعت لیزینگ را دادند. در انجمن نیز تلاش می کنیم تا با تشکیل این کمیته ابزارهای ویژه لیزینگ در بورس و بازار بدهی طراحی کنیم. وی گفت: باتوجه به سازو کارها، پتانسیل ها و ظرفیت هایی که لیزینگ در صنعت اجاره دارد باید ابزارهای ویژه ای به غیر از اوراق مرابحه، اوراق مشارکت و صکوک در بورس تهیه شود.

دبیر انجمن در خصوص چگونگی بازپرداخت اوراق مرابحه لیزینگ و مدت آن گفت: ساز و کار این موضوع در دست بررسی است و چند و چون نرخ گذاری این اوراق در مراحل کارشناسی است. اما موقعی درباره نحوه بازپرداخت سود و اصل این اوراق گفت: این اوراق نسبتا بلند مدت، با سررسیدهای ۴۸ و یا ۶۰ ماهه هستند که سود آن ها بصورت ماهانه قابل پرداخت خواهد بود که البته در تمام این موارد مقررات سازمان بورس باید در متن کار لحاظ شود.