شرکت صنایع فولاد آلیاژی یزد به دلیل عدم حصول نتیجه مزایده سهام مجتمع صنایع مفتول کاران یزد، مزایده را مجدداً برگزار خواهد کرد.

به گزارش روند بورس امروز، شرکت صنایع فولاد آلیاژی یزد در بهمن‌ماه سال جاری مزایده سهام مجتمع صنایع مفتول کاران یزد را برگزار کرد.

مزایده مذکور برای فروش ۱۰,۱۹۹,۹۹۶ سهم معادل ۹۹٫۹ درصد سهام بوده است. لازم به ذکر است به دلیل عدم حصول نتیجه، مزایده مجدداً برگزار خواهد شد.