دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با صدور اطلاعیه ای اعلام داشت تصمیم دارد تعرفه های ۲۵ و ۱۰ درصدی را به ترتیب بر روی محصولات فولاد و آلومینیومی وارداتی از برخی کشورها اعمال نماید. این تصمیم در تاریخ ۸ فوریه اعمال و به اجرا در خواهد آمد.

به گزارش روند بورس امروز، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با صدور اطلاعیه ای اعلام داشت تصمیم دارد تعرفه های ۲۵ و ۱۰ درصدی را به ترتیب بر روی محصولات فولاد و آلومینیومی وارداتی از برخی کشورها اعمال نماید. این تصمیم در تاریخ ۸ فوریه اعمال و به اجرا در خواهد آمد.

 دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با صدور اطلاعیه ای اعلام داشت تصمیم دارد تعرفه های ۲۵ و ۱۰ درصدی را به ترتیب بر روی محصولات فولاد و آلومینیومی وارداتی از برخی کشورها اعمال نماید. این تصمیم در تاریخ ۸ فوریه اعمال و به اجرا در خواهد آمد.

دلیل اصلی اینکه آمریکا تعرفه محصولات را افزایش می دهد این است که ضریب بهره گیری از ظرفیت فولاد داخلی از زمان تحریم تعرفه ای بر روی آلومینیوم و فولاد در سال ۲۰۱۸ به بیش از ۸۰ درصد رسیده و در این عدد پایدار مانده است.

در همین حال واردات برخی محصولات مشتقه فولاد و آلومینیوم رشد قابل توجهی داشته است.

وزارت امور اقتصادی آمریکا با انتشار آمار گمرکی اعلام کرده که تعرفه های فولاد و آلومیننیوم که در ماه مارس ۲۰۱۸ از سوی دولت آمریکا اعمال و به اجرا در آمد، تاثیر بسزایی در کنترل واردات فولاد به آمریکا داشته و لذا این وزارتخانه بر این موضوع تمرکز خواهد کرد و بدین ترتیب از تولیدکنندگان داخلی خود حمایت می نماید.

  • منبع خبر : معدن نیوز