شرکتهای ذوب آهن اصفهان و فولاد سپید کویر امروز 8 بهمن ماه 98 در بورس کالا به عرضه پرداختند.

به گزارش روند بورس امروز،ذوب آهن اصفهان امروز سبد میلگرد مخلوط به حجم ۳۳۰۰ تن با قیمت پایه ۴۴,۳۳۷ ریال(برابر با پایه قبلی.) عرضه کرد که با میانگین قیمت ۴۴,۷۹۸ ریال(۱٫۱درصد بالاتر پایه و ۱٫۱ درصد بیشتر از میانگین معامله قبلی ) معامله گردید.

این شرکت تیرآهن ۱۴ تا ۱۸ به حجم ۶۶۰۰ تن با قیمت پایه ۴۴,۳۳۷ ریال (برابر با پایه قبلی)عرضه کرد که با میانگین قیمت ۵۰,۵۴۸ ریال(۱۴ درصد بالاتر از پایه و ۲٫۵۶ درصد بیشتر از میانگین معامله قبلی ) معامله گردید.این شرکت تیرآهن ۲۲ تا ۲۷ به حجم ۳۳۰۰ تن با قیمت پایه ۴۴,۳۳۷ ریال عرضه کرد که با میانگین قیمت ۴۵,۹۱۶ ریال(۳٫۵۶ درصد بالاتر از پایه) معامله گردید.

تولیدی فولاد سپید فراب کویر امروز ۶۶۰۰ تن سبد میلگرد مخلوط با قیمت پایه ۴۵,۷۰۸ ریال ( برابر پایه قبلی)در بورس کالا عرضه کرد که با میانگین قیمت ۴۶,۷۶۵ ریال (۲٫۳۱ درصد بالاتر از پایه و ۲٫۳۱ درصد بالاتر از میانگین معامله قبلی)معامله گردید.

بیشتر بخوانید: اخبار ذوب آهن اصفهان

بیشتر بخوانید: اخبار نماد كوير