شرکتهای پتروشیمی شازند،پتروشیمی مارون و پلی پروپیلن جم امروز 7 بهمن ماه 98 در بورس کالا به عرضه پرداختند.

به گزارش روند بورس امروز،پتروشیمی شازند امروز انواع محصولات پلی پروپیلن در گریدهای مختلف در بورس کالا عرضه کرد که همگی بصورت رقابتی معامله شدند برای مثال پلی پروپیلن نساجی Z30S به حجم ۳۶۰ تن و با قیمت پایه ۱۱۰,۰۴۳ ریال عرضه کرد که با میانگین قیمت ۱۳۰,۴۱۱ ریال( ۱۸٫۵۱درصد بالاتر از پایه ) معامله شد.

پتروشیمی مارون امروز انواع محصولات پلی پروپیلن در گریدهای مختلف را عرضه کرد که همگی به صورت رقابتی معامله شدند.برای مثال پلی پروپیلن نساجی HP552Rبه حجم ۸۸۰ تن و با قیمت پایه ۱۱۰,۰۴۳ ریال(۱٫۴۲ درصد بالاتر از پایه قبلی) عرضه شد که با میانگین قیمت ۱۳۱,۶۹۲ ریال( ۱۹٫۶۷ درصد بالاتر از پایه و ۴٫۲۶ درصد بالاتر از میانگین معامله قبلی ) معامله شد.

شرکت پلی پروپیلن جم امروز انواع محصولات پلی پروپیلن در گریدهای مختلف را عرضه کرد که اکثرا به صورت رقابتی معامله شدند.برای مثال پلی پروپیلن نساجی HP552R به حجم ۱۹۴۴ تن و با قیمت پایه ۱۱۰,۰۴۳ ریال (۱٫۴۲ درصد بیشتر از پایه قبلی)عرضه شد که با میانگین قیمت ۱۳۰,۳۹۴ ریال( ۱۸٫۴۹ درصد بالاتر از پایه و ۳٫۵۷ درصد بالاتر از میانگین معامله قبلی) معامله شد.

بیشتر بخوانید: اخبار نماد مارون