شرکتهای پالایش نفت بندرعباس،پالایش نفت شیراز،پالایش نفت تبریز و پالایش نفت تهران امروز 2 بهمن ماه 98 در بورس کالا به عرضه پرداختند.

به گزارش روند بورس امروز،پالایش نفت بندرعباس امروز ۱۵۰۰۰ تن وکیوم باتوم با قیمت پایه ۲۵,۰۶۰ ریال (تقریبا برابر با پایه قبلی) در بورس کالا عرضه کرد که با میانگین قیمت ۲۶,۷۴۵ ریال( ۶٫۷۲ درصد بالاتر از پایه و ۶٫۸۲ درصد بیشتر از قیمت معامله قبلی)معامله گردید.

پالایش نفت شیراز امروز ۵۰۰۰ تن وکیوم باتوم با قیمت پایه ۲۵,۰۶۰ ریال (۲۴٫۲۳ درصد بالاتر از پایه قبلی) در بورس کالا عرضه کرد که با میانگین قیمت ۲۵,۷۲۲ ریال( ۲٫۶۴ درصد بالاتر از پایه و ۱۱٫۳۴ درصد بیشتر از میانگین معامله قبلی)معامله گردید.

پالایش نفت تبریز امروز ۸۰۰۰تن وکیوم باتوم با قیمت پایه ۲۳,۸۶۷ ریال (۲۴٫۲۳ درصد بالاتر از پایه قبلی) در بورس کالا عرضه کرد که با میانگین قیمت ۲۵,۰۱۹ ریال( ۴٫۸۲ درصد بالاتر از پایه و ۷٫۵۴ درصد بیشتر از میانگین معامله قبلی)معامله گردید.

پالایش نفت تهران امروز ۳۰۰۰۰تن وکیوم باتوم با قیمت پایه ۲۳,۸۶۷ ریال (۰٫۶درصد بالاتر از پایه قبلی) در بورس کالا عرضه کرد که با میانگین قیمت ۲۵,۰۹۸ ریال( ۵٫۱۵ درصد بالاتر از پایه و ۵٫۷۸ درصد بیشتر از میانگین معامله قبلی)معامله گردید.

بیشتر بخوانید: اخبار نماد شتران