در این پادکست به ریسک سرمایه گذاری در انوع صندوق ها پرداخته شده است.

به گزارش روند بورس امروز، سجاد میرزایی سوینی کارشناس صندوق‌های سرمایه‌گذاری گفت:

  • در صندوق‌های با درآمد ثابت سرمایه‌گذاران با ریسک کمتری مواجه هستند.
  • سرمایه‌گذاران صندوق‌های از نوع در سهام باید افراد ریسک‌پذیری باشند.