صنعت خودرو بدلیل عدم برخورداری از رقیب در داخل کشور یک صنعت تأثیر گذار برای اقتصاد کشور و امنیت ملی است، با توجه به پتانسیل و ویژگی هایی که دارد و شفافیت حسابهای مالی که در شرکت سایپا شروع شده است اگر در ایران خودرو هم همین روند شفاف سازی انجام شود، صنعت خودرو می تواند در سال جاری به بازار رونق بیشتری دهد، مشروط بر اینکه سازمان بورس در این زمینه کنترل و نظارت  بیشتری را اعمال کند.

صنعت خودرو بدلیل عدم برخورداری از رقیب در داخل کشور یک صنعت تأثیر گذار برای اقتصاد کشور و امنیت ملی است.

محمدرضا حیدری کرد زنگنه ،مدیرعامل و عضو موظف هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری کارکنان سایپا سمیکو،در رابطه با پیش بینی رونق صنعت خودرو در بازار سرمایه با خبرنگار بورس امروز به گفتگو پرداخت.

آیا بازار سرمایه می تواند تا پایان امسال می تواند به صنعت خودرو امیدوار باشد و این صنعت قادر خواهد بود که مانند صنعت پترو شیمی به بازار رونق دهد؟

حیدری کرد زنگنه گفت:صنعت خودرو بدلیل عدم برخورداری از رقیب در داخل کشور یک صنعت تأثیر گذار برای اقتصاد کشور و امنیت ملی است، با توجه به پتانسیل و ویژگی هایی که دارد و شفافیت حسابهای مالی که در شرکت سایپا شروع شده است اگر در ایران خودرو هم همین روند شفاف سازی انجام شود، صنعت خودرو می تواند در سال جاری به بازار رونق بیشتری دهد، مشروط بر اینکه سازمان بورس در این زمینه کنترل و نظارت  بیشتری را اعمال کند.

وی افزود:به رغم این که بورس در سالهای اخیر عملکرد خوبی در کارهای نظارتی و کنترلی داشته است، اما همچنان بیشتر شرکتهای بورسی اطلاعات شفافی ندارند.

مدیرعامل و عضو موظف هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری کارکنان سایپا سمیکو خاطرنشان کرد:مشکلی که اخیراً در سازمان بورس بوجود آمد کمرنگ کردن پیش بینی سود و زیان سالهای آینده است یا بعبارتی پیش بینی سود غیر واقع بینانه. این خطری است که افراد را می توانند از رانت اطلاعاتی شرکت ها برخوردار سازد. اما تعداد کثیری از مردم با عدم اطلاع از برنامه و پیش بینی سود شرکت ها به راحتی نمیتوانند به چشم انداز شرکت در سال پیش روی خود دست یابند.

بیشتر بخوانید:  تایید حسابرس و افزایش سرمایه دتهران و بهپاک

وی در ادامه گفت:از سوی دیگر کمیته حسابرسی شرکتها باید فعال تر عمل کند. امروزه ارائه صورتهای مالی به تنهایی قابل اکتفا و اتکاء نیست . در این جریان نباید فقط یک سری اطلاعات مالی را تجزیه و تحلیل کنیم، بلکه بورس باید بتواند اطلاعات غیر مالی را از شرکتها درخواست کند .