قیمت مس در روز سه‌شنبه ۲۴ دی ماه در معاملات بورس فلزات لندن ۱.۱ درصد رشد نسبت به روز دوشنبه ۲۳ دی ماه، داشته و در این روز به ۶ هزار و ۲۴۷ دلار رسیده است، این فلز در روز سه‌شنبه رشد ۱.۸ درصدی را نسبت به هفته گذشته تجربه کرده است.

به گزارش روند بورس امروز، قیمت مس در LME روز سه‌شنبه ۲۴ دی ماه، نسبت به روز معاملاتی پیش از آن ۷۰ دلار افزایش داشته و به ۶ هزار و ۲۴۷ دلار رسید و بیشترین قیمت در هفت ماه گذشته را تجربه کرد.

 قیمت مس در روز سه‌شنبه ۲۴ دی ماه در معاملات بورس فلزات لندن ۱.۱ درصد رشد نسبت به روز دوشنبه ۲۳ دی ماه، داشته و در این روز به ۶ هزار و ۲۴۷ دلار رسیده است، این فلز در روز سه‌شنبه رشد ۱.۸ درصدی را نسبت به هفته گذشته تجربه کرده است.

قیمت سه ماهه مس در معاملات روز سه‌شنبه ۲۴ دی ماه، با افزایش ۷۹ دلاری نیز نسبت به روز معاملاتی پیش از آن ۱.۳ درصد رشد را به همراه داشت و ۶ هزار و ۲۸۰ دلار اعلام شده است، قیمت سه ماهه فلز سرخ ۲ درصد رشد نسبت به هفته گذشته داشته است.

روند قیمت و موجودی انبار مس در بورس فلزات لندن طی دو هفته اخیر نشان می دهد موجودی این فلز در انبارهای بورس فلزات لندن در روز سه‌شنبه ۲۴ دی ماه، با کاهش یک هزار و ۹۰۰ تنی نسبت به روز معاملاتی پیش از آن همراه بوده و از ۱۳۰ هزار تن به ۱۲۸ هزار و ۱۰۰ تن رسیده است.

وضعیت کانتنگو و بکواردیشن بازار مس در بورس فلزات لندن طی دو هفته اخیر نیز بیانگر این است که در روز سه‌شنبه ۲۴ دی ماه در بورس فلزات لندن قیمت مس در شرایط کانتنگو به سر می‌برد. اختلاف قیمت سه ماهه و نقدی در این روز با افزایش ۹ دلار بر تنی نسبت به روز دوشنبه همراه بود و با این میزان افزایش به ۳۳ دلار بر تن رسید.