معاملات ثبت شده، در بازار مسکن پایتخت نشان می‌دهد که با رشد نامحسوس قیمت در بیشتر مناطق تهران مواجه هستیم.

به گزارش روند بورس امروز، ترکیب بازار مسکن شهر تهران از عرضه به تقاضا تغییر کرد؛ از سویی حجم فایل‌های ورودی برای فروش در بازار مسکن کاهش و میزان مراجعه برای خرید افزایش یافته است اما رشد قیمت‌ها محسوس نیست. برای بررسی این مسائل در ادامه قیمت مسکن در چند منطقه تهران را موردبررسی قرار داده‌ایم.

آگهی‌های منتشر شده در محدوده زعفرانیه نشان می‌دهد که میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در این محدوده حدود ۳۶  میلیون  و ۸۰۰ تومان است و در این منطقه کاهش قیمت ۲ درصدی داشته‌ایم.

در محدوده خیام افزایش قیمتی ثبت‌نشده است و در این منطقه میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی حدود ۱۰ میلیون  تومان شده است. در سه‌ماهه گذشته در این منطقه ۱۶۲۷ معامله انجام شده است.

در محدوده بلوار کوهک میانگین قیمت واحدهای مسکونی حدوداً ۱۳ میلیون و ۹۰۰ تومان است. در سه‌ماهه گذشته در این منطقه ۵ درصد کاهش قیمت داشته‌ایم.

کارشناسان معتقدند که مکانیزم بازار مسکن بدین‌صورت است که معمولاً از آذرماه  تعداد معاملات افزایش پیدا می‌کند. این  رفتار دست‌کم طی دو سال قبل وجود  داشته و تا خردادماه سال بعد ادامه یافته  است. سپس بازار وارد رکود می‌شود.